Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 46

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 46 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic nằm trong chương 5 môn Hóa lớp 9 hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

 • 1

  Đốt cháy 3,7g chất hữu cơ X cần dùng 3,92 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol là 1 : 1. X tác dụng với KOH tạo ra 2 chất hữu cơ. Công thức phân tử của X là:

 • 2

  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa. Công thức phân tử của X là:

 • 3

  Chất X có công thức phân tử C4H8O2, khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử là C2H3O2Na và chất có công thức phân tử C2H6O. X là loại chất nào sau đây?

 • 4

  Thủy phân este etylaxetat thu được rượu. Tách nước khỏi rượu thu được etilen. Đốt cháy lượng etilen này thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Khối lượng nước thu được là:

 • 5

  Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng tăng 6,2g. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là:

 • 6

  Khối lượng HCOOH cần lấy để tác dụng vừa đủ với 2,0783g C2H5OH (có xúc tác là H2SO4, đun nóng, h = 100%) là:

 • 7

  Hỗn hợp A gồm một axit no, đơn chức và một este no, đơn chức. Lấy m gam hỗn hợp này thì phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 0,5M. Đốt cháy hỗn hợp này thu được 0,6 mol CO2. Lượng nước thu được là:

 • 8

  Đốt cháy 6 g este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử của X là:

 • 9

  Các chất sau đây, chất nào không phải là este?

 • 10

  Khi đốt một este cho n_{CO_2}=n_{H_2O}. Thủy phân hoàn toàn 6g este này thì cần dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Công thức phân tử của este là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 120
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm