Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 28

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 28 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 28 - Các oxit của cacbon gồm các câu hỏi kèm theo đáp án, được VnDoc biên soạn bám sát nội dung chương trình SGK môn Hóa lớp 9, hỗ trợ học sinh tự ôn luyện kiến thức trọng tâm của bài học tại nhà.

 • 1
  Nhóm chất nào sau đây gồm các khí đều cháy được?
 • 2
  Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là
 • 3
  Khi dẫn khí CO qua ống nghiệm đựng Fe2O3 nung nóng có thể xảy ra phản ứng nào sau đây. Chọn đáp án đúng nhất.
 • 4
  Đốt cháy 11,2 lít CO (đktc). Thể tích không khí cần cho phản ứng trên là (= Vkk)
 • 5
  Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển?
 • 6
  Cho 1 mol Ca(OH)2 phản ứng với 1 mol CO2. Muối tạo thành là
 • 7
  Khử hoàn toàn 48 gam đồng (II) oxit bằng khí CO. Thể tích khí CO cần dùng (đktc) là
 • 8
  Người ta dùng 22 gam CO2 hấp thụ 20 gam NaOH. Khối lượng muối tạo thành là
 • 9
  Dẫn 1,12 lít hỗn hợp khí gồm CO, H2 vừa đủ qua bột đồng (II) oxit nung ở nhiệt độ cao. Khối lượng đồng thu được sau phản ứng là
 • 10
  Người ta cần dùng 7,84 lít CO (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là
 • 11
  Khử hoàn toàn 32 gam Fe2O3 bằng khí CO dư. Sản phẩm khí thu được cho vào bình đựng nước vôi trong dư được a gam kết tủa màu trắng. Giá trị của a là
 • 12
  Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 chỉ tạo muối trung hòa. CM của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng là
 • 13
  Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là CO2 và SO2. Có thể làm sạch CO bằng
 • 14
  Cho 2,24 lít CO2 (đktc) phản ứng với dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH. Khối lượng muối tạo thành là
 • 15
  Nhóm chất gồm các khí đều phản ứng được với nước là
 • 16
  Để tạo muối KHCO3 duy nhất thì tỉ lệ CO2 sục vào dung dịch KOH là bao nhiêu?
 • 17
  Tính khối lượng của Fe thu được khi cho một lượng CO dư khử 32 gam Fe2O3. Biết rằng hiệu suất phản ứng là 80%.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 370
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm