Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 4

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 9 chương 4

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 được VnDoc biên soạn chi tiết, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết được học, nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 gồm các câu hỏi lý thuyết, bài tập kèm theo đáp án bám sát nội dung cả chương 4 - Hiđrocacbon, nhiên liệu hỗ trợ học sinh trong quá trình tự ôn luyện kiến thức đã học tại nhà.

 • 1
  Chọn câu trả lời đúng trong số những câu trả lời sau:
 • 2

  Trong số các chất: CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C2H2 thì chất nào có hàm lượng cacbon cao nhất?

 • 3

  Một đồng đẳng của benzen có công thức phân tử là C8H10. Số đồng phân của chất này là:

 • 4

  Biết 1 mol khí axetilen cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng 1320 kJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg axetilen là:

 • 5

  Đốt cháy hòa toàn một hợp chất X chỉ chứa hai nguyên tố, người ta thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 6,75 g H2O. Tỉ khối hơi của X với hiđro là 15. X có công thức phân tử là:

 • 6

  Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thu được 7,2 g H2O. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng của bình tăng 33,6 g. V có giá trị là:

 • 7

  Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon mạch hở qua dung dịch brom dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng bình dung dịch brom tăng lên 2,8g, đồng thời thoát ra 1,12 lít một chất khí. Một trong hai hiđrocacbon có công thức phân tử là:

 • 8

  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức phân tử của hiđrocacbon là:

 • 9

  Cho một hiđrocacbon có công thức cấu tại CH2=CH-CH3. Nhận xét nào sau đây về hiđrocacbon trên là sai.

  Hiđrocacbon trên:

 • 10

  Biết rằng 4,48 lít khí etilen làm mất màu 50 ml dung dịch brom. Nếu cho khí axetilen có thể tích như etilen thì có thể làm mất màu bao nhiêu lít dung dịch brom trên (các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 155
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm