Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 3

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 9 chương 3

VnDoc mời các bạn cùng tham gia vào bài Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 3 gồm 30 câu hỏi nằm trong SGK môn Hóa lớp 9 bám sát kiến thức trọng tâm, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

 • 1

  Một loại thủy tinh có thành phần: 70,559%SiO2; 10,98% CaO; 18,43% K2O. Công thức hóa học của thủy tinh này dưới dạng các oxit là:

 • 2

  Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol là 1<\frac{n_{CO_3}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}<2

 • 3

  Khối lượng kết tủa tạo ra khi cho 21,2g Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 là:

 • 4

  Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại tăng dần:

 • 5

  Hòa tan a gam một oxit sắt cần 150 ml HCl 3M, nếu khử a gam oxit bằng CO nóng, dư thu được 8,4g sắt. Vậy công thức phân tử oxit sắt là:

 • 6

  Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và Fe2O3 có tỉ lệ mol 1 : 1 cần 8,96 lít CO (đktc). Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là:

 • 7

  Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ (A) có cấu tạo gồm C, H thu được 2 mol khí cacbonic và 3 mol nước. Công thức phân tử của hợp chất (A) là:

 • 8

  Trong nước tự nhên thường có lẫn những lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng một hóa chất nào sau đây để đồng thời loại bỏ các muối trên ra khỏi nước tự nhiên?

 • 9

  Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là:

 • 10

  Để tiết kiệm axit HCl trong việc điều chế Cl2, cần dùng chất nào sau đây cho tác dụng với dung dịch axit HCl?

 • 11

  Kim loại nào thu được sau khi ngâm hỗn hợp các bột kim loại Zn, Cu, Fe trong dung dịch CuSO4 dư?

 • 12

  Khí X có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí X thu được 2,24 lít SO2 (đktc) và 1,8 g nước. Công thức phân tử của X là:

 • 13

  Nguyên tố nào dưới đây không phải là kim loại kiềm? (nhóm I)

 • 14

  Nếu lấy số mol KMnO4 và MnO2 như nhau cho tác dụng với axit HCl đặc thì chất nào cho nhiều clo hơn?

 • 15

  Nếu lấy khối lượng KMnO4 và MnO2 bằng nhau để cho tác dụng với dung dịch HCl đặc thì chất nào cho nhiều clo hơn?

 • 16

  69,6 g mangan đioxit tác dụng với HCl đặc, dư. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng là:

 • 17

  Dãy gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng đều có 2 lớp electron là:

 • 18

  Hãy chọn câu đúng: Silic đioxit (SiO2)

 • 19

  Cho các khí sau: CO, SO3, CO2, O2 khí nào cháy trong oxi với ngọn lửa màu xanh và tỏa nhiều nhiệt:

 • 20

  Hợp chất A có 42,6% C và 57,4% O về khối lượng. Tỉ lệ số nguyên tử C và O trong phân tử chất A là:

 • 21

  Chọn phát biểu đúng về hiđroclorua ở điều kiện thường:

 • 22

  Trong thực tế, người ta có thể dùng cacbon để khử oxit kim loại nào trong số các kim loại dưới đây để sản xuất kim loại?

 • 23

  Nhóm gồm các nguyên tố phi kim được xếp theo chiều tính phi kim giảm dần là:

 • 24

  Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp dùng để sản xuất:

 • 25

  Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức chung là R2O5, có chứa 56,34% oxi về khối lượng. R là nguyên tố

 • 26

  Chọn dãy chất, trong đó tất cả các chất đều tác dụng được với oxi:

 • 27

  Cho không khí (gồm 20% oxi và 80% nitơ về thể tích) tác dụng với Cu dư đun nóng tạo ra CuO. Phản ứng xong thu được 160 ml khí nitơ. Thể tích không khí đo ở cùng điều kiện đã dùng là:

 • 28

  Từ các chất sau: MnO2, CaCO3, HCl, Na2SO3 có thể điều chế được các khí:

 • 29

  Khí cacbon monoxit (CO) nguy hiểm là do khả năng kết hợp với hemolobin có trong máu làm mất khả năng vận chuyển oxi của máu. Trong trường hợp nào sau đây gây tử vong do ngộ độc khí CO?

 • 30

  Trong 4 hỗn hợp dưới đây, hỗn hợp nào là nước Gia - ven?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 421
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm