Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 56

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 56 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Ôn tập cuối năm môn Hóa lớp 9 với nội dung bám sát kiến thức trọng tâm của bài, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

 • 1
  Dãy gồm các chất đều có phản ứng thủy phân là:
 • 2

  Một trong những chất nào sau đây không tác dụng được với natri, giải phóng hiđro?

 • 3

  Hòa tan axit axetic vào nước thành dung dịch A. Để trung hòa 100 ml dung dịch A cần 200 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Vậy nồng độ của dung dịch A bằng:

 • 4

  Khi hòa tan 50g đường glucozơ (C6H12O6) và 250g nước ở 20oC thì thu được dung dịch bão hòa. Độ tan của đường ở 20oC là:

 • 5

  Có hai ống nghiệm (được đánh số 1 và 2) đều chứa sẵn 2ml dung dịch CH3COOH. Thêm vào ống 1 một mảnh đồng, ống 2 một ít bột CuO. Hiện tượng hóa học xảy ra là:

 • 6
  Trong quá trình điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, khí clo được thu vào bình chứa bằng cách:
 • 7
  Các loại thực phẩm nào là hợp chất cao phân tử (polime):
 • 8

  Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ X ta thu được hơi nước và khí cacbonic theo tỉ lệ về thể tích là 11 : 12. X là chất nào trong các chất sau:

 • 9

  Dãy gồm các chất đều có phản ứng với dung dịch axit HCl là:

 • 10

  Để tẩy sạch vết dầu mỡ hoặc chất béo dính vào quần áo, ta có thể dùng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 68
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm