Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 22 Online

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 22 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 22 Online gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa 9 có đáp án, học sinh vừa ôn luyện bài học vừa tìm được phương hướng học tập môn Hóa lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 22 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình học SGK môn Hóa lớp 9, giúp học sinh vừa được làm quen bài trắc nghiệm Hóa 9 vừa củng cố kiến thức bài học tại nhà.

 • Câu 1.

  Kim loại nào dưới đây dẫn điện tốt nhất 

 • Câu 2.

  Dung dịch ZnSO4 có lẫn một lượng nhỏ CuSO4. Dùng kim loại nào dưới đây để loại bỏ hết CuSO4 ra khỏi dung dịch trên?

 • Câu 3.

  Dãy kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

 • Câu 4.

  Dãy kim loại nào dưới đây không tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường 

 • Câu 5.

  Ở điều kiện thường, đinh sắt dễ bị ăn mòn nhanh nhất vì

 • Câu 6.

  Thực hiện các thí nghiệm sau

  1) Đốt dây sắt trong bình đựng khí oxi

  2) Cho miếng kẽm tác dụng với HCl 

  3) Cho Sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng

  4) Cho nhôm tác dụng với dung dịch kiềm NaOH 

  Số thí nghiệm phản ứng sinh ra khí hidro là:

 • Câu 7.

  Fe không phản ứng được với dung dich nào dưới đây

 • Câu 8.

  Một hợp chất có chứa 70% sắt về khối lượng, còn lại là oxi. Công thức của hợp chất đó là 

 • Câu 9.

  Đốt cháy hoàn toàn 16 gam một kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 5,6 lít khí H2. Xác định kim loại 

 • Câu 10.

  Để phân biệt 3 kim loại Fe, Mg, Al cần dùng

 • Câu 11.

  Dãy kim loại tác dụng được với HCl 

 • Câu 12.

  Khi cho kim loại Mg (dư) vào dung dịch gồm 2 muối Cu(NO3)2 và AgNO3, sản phẩm thu được gồm 

 • Câu 13.

  Cặp chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng

 • Câu 14.

  Phát biểu nào sau đây không đúng

 • Câu 15.

  Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn nhanh hơn

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 220
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm