Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 10

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 10 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 10 được xây dựng theo chương trình môn Hóa 9, hỗ trợ học sinh ôn luyện trước các bài kiểm tra lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Hóa học 9 bài 10: Một số muối quan trọng được VnDoc xây dựng gồm những câu hỏi lí thuyết kết hợp bài tập được chia thành từng cấp độ, giúp các em rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm tại nhà.

 • Câu 1.

  Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong

 • Câu 2.

  Thuốc thử dùng để phân biệt Na2SO4 và Na2SO3

 • Câu 3.

  Muối nào dưới đây bị nhiệt phân hủy

 • Câu 4.

  Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của NaCl

 • Câu 5.

  Cặp chất nào dưới đây không thể tồn tại trong cùng một dung dịch.

 • Câu 6.

  X là một chất rắn ở dạng bột, có các tính chất: không tan trong nước; tác dụng được với dung dịch HCl; bị nhiệt phân hủy. X là

 • Câu 7.

  Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch NaCl bão hòa trong bình điện phân có màng ngăn là

 • Câu 8.

  Nhiệt phân hoàn toàn 12,6 gam muối cacbonat của kim loại M (hóa trị II). Dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 15 gam kết tủa. Kim loại M là:

 • Câu 9.

  Hòa tan hỗn hợp CaCO3 và CaCl2 vào 100 ml dung dịch HCl vừa đủ sinh ra 448 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng là.

 • Câu 10.

  Cặp chất khi phản ứng không tạo chất kết tủa là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 171
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm