Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 51

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 51 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Saccarozơ thuộc chương 5 môn Hóa lớp 9 với nội dung bám sát kiến thức trọng tâm của bài, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

 • 1

  Muốn có 2631,5g glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thủy phân là:

 • 2

  Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được dung dịch saccarozơ và dung dịch glucozơ?

 • 3

  Thủy phân 1kg saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 76%. Khối lượng các sản phẩm thu được là:

 • 4

  Một nhà máy đường mỗi ngày ép 30 tấn mía. Biết 1 tạ mía cho 63 lít nước mía với nồng độ đường 7,5% và khối lượng riêng 1,103 g/ml. Khối lượng đường thu được là:

 • 5

  Chất A là một gluxit có phản ứng thủy phân:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 51: Saccarozơ

  A có công thức phân tử:

 • 6

  Saccarozơ có thể tác dụng với chất nào sau đây?

 • 7

  Đun nóng dung dịch saccarozơ khoảng 2 phút, có thêm 1 giọt dung dịch H2SO4. Phương trình hóa học thể hiện quá trình này là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 32
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm