Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 37

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 37 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bám sát nội dung bài học, hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Etilen thuộc chương 4 môn Hóa 9 theo chương trình SGK, gồm các câu hỏi giúp học sinh nắm vững lý thuyết trọng tâm bài học và làm quen các dạng bài tập khác nhau.

 • 1

  Thể tích khí etilen (đktc) cần dùng để phản ứng hết với 500 ml dung dịch brom 0,2M là:

 • 2

  Cho một hiđrocacbon có công thức cấu tại CH2 = CH-CH3. Nhận xét nào sau đây về hiđrocacbon trên là sai.

  Hiđrocacbon trên:

 • 3

  Cho 2,8lít hỗn hợp etilen và metan (đktc) đi qua bình chứa dung dịch brom thấy có 4 gam brom tham gia phản ứng. Thể tích metan trong hỗn hợp là:

 • 4

  Dẫn từ từ 2,24 lít hỗn hợp khí gồm etilen và metan đi qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy có 1,12 lít một chất khí thoát ra khỏi bình đựng dung dịch brom. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp là:

 • 5

  Cho 7g etilen vào dung dịch brom thấy dung dịch vừa đủ mất màu, lượng brom tham gia phản ứng là:

 • 6

  Dẫn hỗn hợp etilen và metan có thể tích 2,24 lít đi qua dung dịch brom thấy còn 1,12 lít khí bay ra. Khối lượng brom tham gia phản ứng là:

 • 7

  Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây:

  CH3-CH3, CH2=CH2, CH2=CH-CH3, HC≡CH, HC≡C-CH3. Tổng số liên kết đơn giữa các nguyên tử C trong phân tử năm chất trên là:

 • 8

  Trong phản ứng cháy giữa etilen và oxi, tỉ lệ số mol CO2 và số mol H2O sinh ra là:

 • 9

  Dẫn các khí CH4, CH2 = CH2, CH3-CH = CH2 qua nước clo. Phương trình hóa học của phản ứng là:

 • 10

  Khi cho hỗn hợp khí metan và etilen (ở đktc) đi qua dung dịch brom thì lượng brom tham gia là 8g. Thể tích khí etilen bị hấp thụ là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 307
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm