Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 29

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 29 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải, nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 29 - Axit cacbonic và muối cacbonat gồm các câu hỏi kèm theo đáp án, được VnDoc biên soạn bám sát nội dung chương trình SGK môn Hóa lớp 9.

 • 1
  Dãy các chất nào sau đây là muối axit?
 • 2
  Dãy gồm các muối đều tan trong nước là
 • 3
  Dãy gồm các chất bị phân hủy bởi nhiệt là
 • 4
  Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là
 • 5
  Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch?
 • 6
  Cặp chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau?
 • 7
  Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là
 • 8
  Thí nghiệm nào sau đây có hiện tượng sinh ra kết tủa trắng và bọt khí thoát ra khỏi dung dịch?
 • 9
  Sản phẩm nhiệt phân muối hiđrocacbonat là
 • 10
  Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH → Na2CO3 + H2O. X là
 • 11
  Khối lượng kết tủa tạo ra, khi cho 21,2 gam Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2
 • 12
  Có 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 2 dung dịch trên?
 • 13
  Cho dung dịch AgNO3 phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm Na2CO3 và NaCl. Các chất thu được sau phản ứng là
 • 14
  Có 3 lọ đựng 3 hóa chất: Cu(OH)2, BaCl2, KHCO3 để nhận biết 3 lọ trên cần dùng hóa chất nào?
 • 15
  Dãy gồm các muối đều phản ứng được với dung dịch NaOH là
 • 16
  Nung hoàn toàn hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76 gam hai oxit và 33,6 lít CO2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối ban đầu là
 • 17
  Cho 19 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 4,48 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu là
 • 18
  Cho 100 ml dung dịch BaCl2 1M tác dụng vừa đủ 100 ml dung dịch K2CO3. Nồng độ mol của chất tan trong dung dịch thu được sau phản ứng là
 • 19
  Cho 38,2 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 vào dung dịch HCl dư. Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong lấy dư thu được 30 gam kết tủa. Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 978
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm