Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 54

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 54 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Polime thuộc chương 5 môn Hóa lớp 9 với nội dung bám sát kiến thức trọng tâm của bài, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

 • 1

  Một loại polime có cấu tạo mạch như sau: -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-. Công thức một mắt xích của polime này là:

 • 2

  Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ về số mol là 6 : 5. Polime đó là chất nào sau đây?

 • 3

  Trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam polime?

 • 4

  Trong các chất sau: xenlulozơ, chất béo, protein, cao su thiên nhiên, poli (vinyl clorua), chất nào là polime?

 • 5

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2. Nếu bình 1 tăng 18g thì bình 2 tăng là:

 • 6

  Đốt cháy polietilen thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là:

 • 7

  Một loại cao su tổng hợp (cao su buna) có cấu tạo mạch như sau:

  -CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-....

  Công thức chung của cao su này là:

 • 8

  Polietilen được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280g polietilen đã được trùng hợp từ bao nhiêu phân tử etilen?

 • 9

  Có các chất sau: CH4 (1), CH3-CH3 (2), CH2=CH2 (3), CH3-CH=CH2 (4). Những chất có phản ứng trùng hợp là:

 • 10

  Polime X có phân tử khối M = 280000đvC và hệ số trùng hợp n = 10000. X là:

  A. (-CF2-CF2-)n

  B. (-CH2-CH2-)n

  C. Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 54: Polime

  D. Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 54: Polime

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 32
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm