Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 26

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 26 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 được VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Clo thuộc chương 3 môn Hóa 9 theo SGK, gồm các câu hỏi giúp học sinh nắm vững lý thuyết về clo cũng như làm quen các dạng bài tập liên quan.

 • 1

  Trong các chất sau, chất nào có thể tham gia phản ứng hóa học với clo?

 • 2

  Có dung dịch HCl nồng độ 18,25%. Để có 1 mol hiđroclorua cần phải lấy một lượng dung dịch HCl là:

 • 3

  Một loại muối sắt clorua chứa 34,46% sắt và 65,54% clo. Hóa trị của sắt trong muối clorua này là:

 • 4

  Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2g kim loại sinh ra 23,4g muối kim loại hóa trị I. Muối kim loại hóa trị I là muối nào sau đây:

 • 5

  Rắc bột sắt đun nóng vào lọ chứa khí Cl2. Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH thì tạo ra 0,03 mol chất kết tủa màu nâu đỏ. Hiệu suất của phản ứng Fe tác dụng với Cl2 là:

 • 6

  Phản ứng tạo ra nước Gia - ven thể hiện ở phương trình nào dưới đây?

 • 7

  Hàng năm thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn clo. Nếu dùng muối ăn để điều chế clo thì cần bao nhiêu tấn muối (trong các số cho dưới đây)?

 • 8

  Nếu lấy khối lượng KMnO4 và MnO2 bằng nhau để cho tác dụng với dung dịch HCl đặc thì chất nào cho nhiều clo hơn?

 • 9

  Hòa tan 4,48 lít khí hiđro clorua (đktc) vào 42,7 ml nước ta thu được một dung dịch axit clohiđric. Sự hòa tan khí không làm thay đổi thể tích dung dịch. Nồng độ mol/l của dung dịch thu được là:

 • 10

  Cho một lượng dư KMnO4 vào 25 ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí clo sinh ra là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 244
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm