Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 28

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 28 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Các oxit của cacbon thuộc chương 3 môn Hóa 9 theo SGK, gồm các câu hỏi giúp học sinh nắm vững lý thuyết trọng tâm bài học cũng như làm quen các dạng bài tập liên quan.

 • 1

  Cho 268,8 lít hỗn hợp khí CO và H2 để khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao. Vậy khối lượng sắt thu được là:

 • 2

  Sục từ từ khí CO2 vào dung dich Ba(OH)2 đến dư thu được dung dịch X, sau đó đun nóng dung dịch X. Các phản ứng xảy ra là

 • 3

  Nhóm nào sau đây gồm các khí đều cháy được?

 • 4

  Hàm lượng khí CO2 trong khí quyển của hành tinh chúng ta gần như không đổi vì:

 • 5

  Một chất khí X có tính chất sau:

  - Nặng hơn không khí

  - Không duy trì sự cháy

  - Làm đục nước vôi trong

  Vậy chất X có thể là:

 • 6

  Dùng khí CO để khử 1,2 g hỗn hợp CuO và Fe2O3 thu được hỗn hợp hai kim loại. Cho hỗn hợp hai kim lọai này tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 0,224 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit kim loại ban đầu lần lượt là:

 • 7

  Khi đốt 5g một mẫu thép trong dòng Oxi thì thu được 0,1g khí CO2. Vậy phần trăm cacbon có chứa trong thép là:

 • 8

  Khi dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư. Hiện tượng có thể quan sát được là:

 • 9

  Cho khí CO2 tan vào nước cất có pha thêm vài giọt quỳ tím. Dung dịch có màu nào?

 • 10

  Quá trình nào sau đây không tạo ra khí cacbonic?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 123
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm