Trắc nghiệm hóa học 9 bài 30

Trắc nghiệm Silic Công nghiệp Silicat

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 30 được VnDoc biên soạn là các dạng câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 bài 30, giúp củng cố nâng cao khả năng làm bài tập sau mỗi bài học. Giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm được kiến thức, nội dung bài thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. 

Mời các bạn tham khảo. 

Câu 1: Silic đioxit là chất ở dạng:

A. Vô định hình

B. Tinh thể nguyên tử

C. Tinh thể phân tử

D. Tinh thể ion

Câu 2: Để khắc chữ trên thủy tinh, người ta dùng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch HNO3

B. Dung dịch H3PO4

C. Dung dịch NaOH đặc

D. Dung dịch HF

Câu 3: Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường?

A. F2

B. O2

C. H2

D. Mg

Câu 4: Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức là RO2. Trong hợp chất khí với hidro, nguyên tố R chiếm 87,5% về khối lượng. Vậy R là nguyên tố nào sau đây?

A. Cacbon

B. Silic

C. Nito

D. Clo

Câu 5: Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa?

A. Si+ 2F2 → SiF4

B. Si+ 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

C. 2Mg + Si → Mg2Si

D. Si + O2 → SiO2

Câu 6: Phản ứng nào sau đây là sai?

A. SiO2 + 2C → 2CO+ Si

B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O

C. SiO2+ 4HF → SiF4 + 2H2O

D. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

Câu 7: Cho 25 gam hỗn hợp gồm silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng, thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? ( biết H= 100%)

A. 56%

B. 14%

C. 28%

D. 42%

Câu 8: Silic đioxit (SiO2) tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng, tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicat. Có thể khẳng định SiO2 là?

A. oxit axit

B. oxit trung tính

C. oxit bazo

D. oxit lưỡng tính

Câu 9: Để sản xuất thủy tinh loại thông thường (hỗn hợp natri silicat, caxi silicat) cần các hóa chất sau:

A. Đá vôi, H2SiO3, NaOH

B. Cát trắng, đá vôi, sođa

C. Đá vôi, H2SiO3, sođa

D. Cát trắng, đá vôi, NaOH

Câu 10: Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp slicat?

A. Sản xuất xi măng

B. Sản xuất đồ gốm

C. Sản xuất thủy tinh hữu cơ

D. Sản xuất thủy tinh

Câu 11: Thành phần chính của xi măng Pooclăng là các silicat của canxi. Thành phần của các silicat này như sau: CaO chiếm 73,7% và SiO2 chiếm 6,3%; CaO chiếm 65,1% và SiO2 chiếm 34,9%. Trong mỗi hợp chất trên thì cứ 1 mol SiO2 sẽ kết hợp với bao nhiêu mol CaO?

A. 2 mol

B. 3 mol

C. 3 mol

D. 1,25 mol

Câu 12: Một loại thủy tinh chịu lực chứa 13% Na2O; 11,7% CaO và 75,3% SiO2 theo khối lượng. Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A. Na2O.CaO.6SiO2

B. Na2O.6CaO.SiO2

C. 6Na2O.CaO.SiO2

D. 3Na2O.CaO.6SiO2

Câu 13: Dựa vào tính chất nào của thủy tinh để có thể tạo ra được những vật liệu có hình dạng khác nhau?

A. Thủy tinh có nhiệt độ nóng chảy cao

B. Khi đun nóng, thủy tinh mềm ra rồi mới nóng chảy

C. Thủy tinh có nhiều màu sắc khác nhau

D. Thủy tinh giòn, dễ vỡ

Câu 14: Trong công nghiệp, Si được điều chế bằng cách nào?

A. Nung hỗn hợp gồm Mg và cát nghiền mịn

B. Dung than cốc khử silic đioxit trong lò điện

C. Nung monosilan (SiH4) ở khoảng 400-1000C

D. Nung SiH4 với Na (hoặc K) ở khoảng 500∘C

Câu 15: Silicagen là chất hút ẩm được điều chế bằng cách:

A. Trộn SiO2 với H2SiO3

B. Sấy khô một phần H2SiO3

C. Trộn H2SiO3 với NaOH theo tỉ lệ 1: 1

D. Cho SiO2 tác dụng với HF dư

Đáp án trắc nghiệm hóa 9 bài 30

1C 2D 3A 4B 5C
6B 7C 8A 9B 10C
11C 12A 13B 14B 15B

.....................................

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm hóa học 9 bài 30 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 9 Xem thêm