Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (Đề số 2)

Đề thi học kì 2 Hóa học 9 nâng cao

Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (Đề số 2) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm bài tập tự luận trong chương trình ôn luyện thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 môn Hóa mở rộng.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 online nâng cao bao gồm toàn bộ các môn học theo chương trình học lớp 9, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

 • Câu 1

  Một hợp chất rượu có công thức C4H9OH. Số công thức cấu tạo của rượu trên là bao nhiêu?

 • Câu 2

  Khi phân tích một hiđrocacbon (X) chứa 85,71% cacbon. Công thức phân tử của (X) là

 • Câu 3
  Phát biểu nào sau đây đúng nhất.
 • Câu 4

  Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo?

 • Câu 5

  Có ba lọ không nhãn đựng: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây?

 • Câu 6
  Chất có trong quả chuối xanh là
 • Câu 7

  Phản ứng tráng gương là

 • 8
  Nhóm –OH trong phân tử rượu etylic có tính chất hóa học đặc trưng là
 • Câu 9

  Biết 0,02 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,2M. Vậy X là

 • 10

  Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là

 • Câu 11

  Khi cho 15,68 lít hỗn hợp khí CH4, C2H4 đi qua bình đựng nước brom, thấy có 40g brom tham gia phản ứng.

  a. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành sau phản ứng.

  47g
  Đề kiểm tra Hóa 9 kì 2 nâng cao
 • b
  Tính thành phần phần trăm về thể tích của các khí trong hỗn hợp ban đầu, biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
  Thể tích các khí lần lượt là .....% và ....%
  35,71 và 64,29
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 58
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 9

  Xem thêm