Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

Đề thi học kì 2 Hóa 9 năm học 2019 - 2020 bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, tổng hợp lý thuyết cùng các dạng bài tập khác nhau trong chương trình ôn luyện thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 môn Hóa.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 online do VnDoc tổng hợp và đăng tải bao gồm toàn bộ các môn học theo chương trình học lớp 9, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Etilen thuộc nhóm
 • Câu 2.
  Phát biểu nào sau đúng khi nói về metan?
 • Câu 3.

  Số công thức cấu tạo mạch hở của C4H8 là:

 • Câu 4.

  Gluxit nào sau đây có phản ứng tráng gương?

 • Câu 5.

  Ancol etylic tác dụng được với

 • Câu 6.

  Hidrocacbon A là chất có tác dụng kích thích trái cây mau chín. A là chất nào trong các chất dưới đây?

 • Câu 7.

  Glucozơ có tính chất nào dưới đây?

 • Câu 8.

  Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về polime?

 • Câu 9.

  Thể tích oxi (đktc) cần thiết đốt cháy 4,6 gam ancol etylic là:

 • Câu 10.

  Thủy phân protein trong dung dịch axit sinh ra sản phẩm là:

 • Câu 11
 • b
  Biết rằng A có phản ứng với Na. Tính thể tích khí hidro (đktc) thoát ra khi cho lượng chất A ở trên phản ứng hoàn toàn với Na dư.
  1,68l

  A phản ứng với Na =>A có nhóm -OH: CH3OH

  Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 năm học 2020

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 9

  Xem thêm