Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sử

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 gồm các câu hỏi trắc nghiệm bám sát lý thuyết trọng tâm, hỗ trợ học sinh ôn luyện thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 đạt hiệu quả cao.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 online được xây dựng theo chương trình học lớp 9 SGK, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

 • Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 có ý nghĩa gì?
 • Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là
 • Con đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra cho dân tộc Việt Nam là con đường
 • Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là sự kết hợp giữa
 • Ba tổ chức cộng sản ra đời vào năm 1929 là
 • Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 nổ ra ở
 • Tổ chức tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?
 • Sự kiện nào được đánh giá là “bước ngoặt vĩ đại” trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
 • Hội nghị Trung ương lần 8 của Đảng (5/1941) được tổ chức tại đâu?
 • Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong
 • Nơi thí điểm cho cuộc vận động xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là
 • Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh có ý nghĩa như thế nào đối với Cách mạng Việt Nam?
 • Cách mạng tháng Tám thành công được đánh dấu bằng sự kiện lịch sử nào?
 • Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
 • “Ngàn cân treo sợi tóc” là cụm từ để nói về tình thế của nước ta ở giai đoạn nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 710
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 9

  Xem thêm