Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa năm học 2019 - 2020 (Đề 3)

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

Nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 môn Hóa đạt hiệu quả cao, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa năm học 2019 - 2020 (Đề 3).

Mời các bạn cùng tham khảo Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 online môn Hóa do VnDoc tổng hợp và đăng tải được xây dựng theo chương trình học lớp 9 SGK, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

 • 1

  Nhiệt độ sôi của rượu etylic là

 • 2

  Rượu etylic có khả năng hòa tan trong nước hơn metan, etilen là do

 • 3

  Chọn câu đúng trong các câu sau

 • 4

  Hãy chọn phương trình hoá học đúng khi đun một chất béo với nước có axit làm xúc tác

 • 5

  Ba gói bột màu trắng là glucozơ, tinh bột và saccarozơ. Có thể nhận biết bằng cách nào sau đây?

 • 6

  Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 từ MnO2 và HCl
  Hóa chất lần lượt ở bình 1 và bình 2 là:

  Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9

 • 7

  Phản ứng tráng gương là

 • 8
  Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là
 • 9

  Để thu được 1 tấn PVC thì khối lượng vinyl clorua cần dùng là (Hiệu suất phản ứng là 90%)

 • 10

  Biết 0,02 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,2M. Vậy X là

 • 11

  Hỗn hợp X gồm ancol etylic và một rượu A có công thức phân tử là CnH2n+1OH. Cho 16,6 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 3,36 lít khí hidro (đktc).

  a) Xác định công thức phân tử của rượu A.

  C3H7OH

  Gọi số mol của C2H5OH và CnH2n+1OH lần lượt là x, y (mol).

  CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

  x mol 0,5x mol

  CnH2n+1OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

  y mol 0,5y mol

  Đề kiểm tra Hóa kì 2 lớp 9

 • b
  Tính khối lượng rượu có mặt trong hỗn hợp X.
  Trả lời: Khối lượng lần lượt là .... và ....
  4,6g và 12g 12g và 4,6g
 • c
  Viết công thức cấu tạo có thể có của rượu X.
  Trả lời: Công thức cấu tạo có thể có của X là: ...., ....
  CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 99
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 9

Xem thêm