Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cuối hoc kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi cuối kì 1 sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 3 khác:

 • I. Listen and circle

  Câu 1
  Girl: May I __________, Mr .Loc?
  Mr. Loc: No, you can’t
 • Câu 2
  Mr. Loc: Good morning boys and girls!
  Class: Good morning Mr. Loc!
  Mr Loc: ___________, please!
 • Câu 3
  Miss Hien: _________, boy!
  Boy: Sorry Miss.Hien.
 • Câu 4
  Class: Goodbye Mr. Loc!
  Mr. Loc: Goodbye class.
  Linda, _________, please!
 • Câu 5
  Mai: May I _______?
  Miss Hien: Yes, you can.
 • II. Listen and complete: five, rulers, that, orange, gym

  1. I’m … years old.
  2. Is ………your friend?
  3. These are my ………
  4. My favourite colour is………
  5. The school ………..is large.
  (1) five(2) that (3) ruler (4) orange (5) gym
 • III. Listen and match

 • 2- ....
 • 3 - ....
 • 4- ....
 • 5 - ...
 • IV. Listen and number

 • 2 - ....
 • 3 - ....
 • 4 - ....
 • 5 - ...
 • IV. Listen and tick

 • 2 - ...
 • 3 - ....
 • 4 - ...
 • 5 - ...
 • Fill in the blank.
 • 1. These ………..my pencils.
  are
 • 2. ………is your birthday?
  When
 • 3. I have Art ……. Tuesday.
  on
 • 4. What do you do ……….English lesson?
  during
 • 5. Would you ……….some milk?
  like
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 812
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm