Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 có đáp án (Đề 1)

Ôn tập môn Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 nằm trong bộ đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 3 do VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm. Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học trong suốt kì nghỉ hè năm 2018, VnDoc đã biên tập bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được xây dựng dựa theo chương trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Một số bài tập khác:

 • I. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau.
 • 1. Hello, My .......... is Linda.
 • 2. What is .........name?
 • 3. Đây là cây bút chì.
 • 4. How do you ....... your name?
 • 5. ......... this a library? - Yes, it is.
 • II. Đọc đoạn văn và chọn "Yes" cho câu đúng, "No" cho câu sai.
  My name is Mai. Im nine years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes using computer. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a cat.
 • 1. Mai is nine years old.
 • 2. There are five members in Mai's family.
 • 3. Mai has a sister.
 • 4. Her mother likes reading.
 • 5. Mai likes playing with a cat.
 • III. Điền chữ cái vào chỗ chấm để hoàn thành từ đúng. (Topic: Colour)
 • 1. Yell_w
  o
 • 2. Bl_ck
  a
 • 3. Re_
  d
 • 4. Ora_ge
  n
 • 5. G_ey
  r
 • 6. Bro_n
  w
 • 7. Pi_k
  n
 • 8. Gre_n
  e
 • 9. Bl_e
  u
 • 10. Purp_e
  l
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
208 15.809
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm