Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh số 2

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh dưới đây do VnDoc.com tổng hợp và biên soạn. Với mong muốn giúp các em học sinh được tiếp cận với đề thi chuẩn nhất, VnDoc.com đã biên tập bộ đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau với nội dung bám sát với chương trình học tại Nhà trường. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 môn Tiếng Anh sắp tới.

Một số đề thi tương tự khác:

 • Part 1. LISTENING
 • I. Listen and number.


  Listen 1.1
  1 - ...                               2 - ...                                   3 - ...                                     4 - ...
 • 1 - ...
 • 2 - ...
 • 3 - ...
 • 4 - ...
 • II. Listen and draw a line.


  Listen 1.2
  1 - ...                              2 - ...                                     3 - ...                                    4 - ...
 • 1 - ...
 • 2 - ...
 • 3 - ...
 • 4 - ...
 • III. Listen and tick.
 • 1. Who is she?
  Listen 1.3.1
 • 2. How many books?
  Listen 1.3.2
 • 3. How many cats?
  Listen 1.3.3
 • 4. What are these?
  Listen 1.3.4
 • Part 2. READING AND WRITING
 • I. Match the questions with the answers.
  Read 1.1
 • 1. What is your name?
 • 2. Where are you cycling?
 • 3. What's the weather like in Hanoi?
 • 4. What are they doing?
 • 5. Is it sunny today?
 • II. Read the paragraph and choose Yes or No.
  My name's Mai. My friends and I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits. She keeps them in the garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a parrot. I keep it in the cage too.
 • 1. Her name’s Mai.
 • 2. Peter has a dog.
 • 3. Nam has three tortoises.
 • 4. Mary has one rabbit.
 • 5. Mary has one parrot.
 • III. Read the passage again and answer the questions.
  My name's Mai. My friends and I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits. She keeps them in the garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a parrot. I keep it in the cage too.
 • 1. How many cats does Peter have?
  He has one cat. Peter has one cat.
 • 2. How many goldfish does Nam have?
  Nam has three goldfish. He has three goldfish.
 • 3. Does Mary have two rabbits?
  Yes, she has. Yes, Mary has.
 • 4. How many goldfish does Mai have?
  Mai has no goldfish. Mai dosen't have goldfish. She has no goldfish. She doesn't have goldfish. Mai does not have goldfish. She does not have goldfish.
 • 5. Where does Mary keep rabbits?
  She keeps them in the garden. Mary keeps them in the garden. She keeps rabbits in the garden. Mary keeps rabbits in the garden.
 • III. Complete the sentences.
 • 1.
  Read 3.1
  The cat is u_ _ _ _ the chair.
  under
 • 2.
  Read 3.2
  Tommy is d_ _ _ _ _ _ a picture.
  drawing
 • 3.
  Read 3.3
  Anna has a teddy b_ _ _.
  bear
 • 4.
  Read 3.4
  This is a p_ _ _ _ _.
  puzzle
 • 5.
  Read 3.5
  Peter has t_ _ _ _ cats.
  three
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
41 2.987
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm