Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Nhằm nâng cao kết quả đạt được trong kì thi giữa kì 2 sắp diễn ra mời các em học sinh cùng ôn luyện lại kiến thức với bài thi trắc nghiệm Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016 trên hệ thống của VnDoc.

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến, Đắk Lắk năm học 2014 - 2015

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • PART 1. LISTENING

  Question 1. Listen and number.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
 • Question 2: Listen and draw the line. There is an example.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
  Gợi ý: 1 - a; ... - ....; ....
  1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d
 • Question 3. Listen and tick.
  1. Laura: Who is she?
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
  B
 • 2. Lilly: How many books?
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
  A
 • 3. Mary: How many cats?
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
  B
 • 4. Jane: What are these?
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
  C
 • Question 4. Listen and complete.
  This is my (1) _________________.
  mother
 • She is 30 years (2) ___________.
  old
 • She is (3) _______________and (4) ____________.
  young - pretty
 • PART II. READING AND WRITING
  Question 5. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
 • 1
  X
 • 2
  X
 • 3
  V
 • 4
  V
 • Question 6. Look and read. Write Yes or No
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
 • 1
  Yes
 • 2
  Yes
 • 3
  Yes
 • 4
  Yes
 • Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
 • 1
  CAT
 • 2
  SIX
 • 3
  WATCH TV
 • 4
  THREE
 • Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4.
  This is my (1) __________. She is (2) ________years old. She is (3)__________. She is (4)________.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
 • 1
  Sister
 • 2
  ten
 • 3
  young
 • 4
  pretty
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm