Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hòa Phú 2, Bình Thuận năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 3

Mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hòa Phú 2, Bình Thuận năm học 2014 - 2015 để làm tài liệu học tập cho con/ em mình. Sau đây mời các em cùng ôn tập và củng cố kiến thức môn học qua đề thi này.

 • READING AND WRITING
 • Question 1. Look and read. Choose Yes or No.
 • Ví dụ làm mẫu:
  Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hòa Phú 2, Bình Thuận năm học 2014 - 2015
 • Chọn Yes/ No.
  Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hòa Phú 2, Bình Thuận năm học 2014 - 2015
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Question 2. Look and complete.
  Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hòa Phú 2, Bình Thuận năm học 2014 - 2015
 • Ví dụ làm mẫu:
  Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hòa Phú 2, Bình Thuận năm học 2014 - 2015
 • 2.
  rubber
 • 3.
  books
 • 4.
  Be quiet!
 • 5.
  skating
 • Question 9. Read and complete.
  MY BREAK- TIME ACTIVITIES
  Hello. My name is Nam. These are my friends, Quan, Mai, Linda, Tony and Phong. At break time, we play different games and sports. Quan and I play chess. Mai and Phong play table tennis. Linda and Tony play badminton
 • 1. They play different …………………………………………
  games and sports
 • 2. Quan and Nam play ……………………………………
  chess
 • 3. Mai and Phong ………………………………………………………
  table tennis
 • 4. Linda and ………………………………………
  Tony play badminton
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 344
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm