Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An là nguồn tài liệu hữu ích để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Các em có thể ôn tập làm lại các dạng đề này để nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

 • READING AND WRITING
 • Question 1. Look and read. Choose T (true) or F (false) as example.
 • Ví dụ làm mẫu:
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • 3. I like fish.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • 4. They are playing football.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • 5. Mai has two dolls.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • 6. This is my family.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • Question 2. Look and read. Choose Yes or No as example.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
  This is my living room. There are many things in this room. There is one table. There are four chairs. There are some books on the table. There is a lamp on the table too. There is a picture on the wall.
 • Ví dụ làm mẫu:
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • 1. There are 2 tables.
 • 2. There are 4 chairs.
 • 2. There are 4 chairs.
 • 3. The lamp is on the table.
 • 4. The picture is on the table.
 • Question 3. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • Ví dụ làm mẫu:
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • 2.
  mother
 • 3.
  plane
 • 4.
  skipping
 • 5.
  snowy
 • Question 4. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4.
  Mai’s (0) family________ is at home now. Her parents are in the (1) __________. They are cooking a big meal. Her brother is (2) ____________ TV in his room. (3) _________ is in the living room. She is (4) ___________ the floor.

  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • Ví dụ làm mẫu:
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An
 • 1.
  kitchen
 • 2.
  watching
 • 3.
  Mai
 • 4.
  cleaning
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 385
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm