Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Lê Văn Tám năm 2014

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

VnDoc xin giới thiệu bài thi trắc nghiệm Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Lê Văn Tám năm 2014 với nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh rèn luyện và phát triển các kĩ năng đồng thời ôn lại ngữ pháp được học trước khi bước vào bài thi.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 trường tiểu học Tiên An, Quảng Nam năm 2015 - 2016

 • Question 1. Look and reorder the words.
  Gợi ý: 1. ....; 2. ...; ...
  1. WINDY; 2 . BEDROOM; 3. COOKING; 4. CAT
 • Question 2. Look and match.
  Gợi ý: 1. ...; 2. ...; ...
  1. e; 2. d; 3. b; 5. c
 • Question 3. Look and select the correct answers.
  Gợi ý: 1. ...; 2. ....; ...
  1. A; 2. B; 3. B; 4. C
 • Question 4. Look and read. Put a tick (T) or cross (F) in the box
  Gợi ý: 1. ...; 2. ...; ....
  1. F; 2. T; 3. T; 4. F
 • Question 9. Read the passage and select the correct answers

  It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls and boys are chatting.

 • 1

  The students are playing in                     .

 • 2

                 are playing football.

 • 3

                girls are sitting on a bench.

 • 4

  Some                are chatting.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 490
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm