Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh với bộ câu hỏi thuộc nhiều dạng bài khác nhau nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện ngữ pháp đã được học. Chúc các em ghi được điểm số cao!

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

 • I. Circle the odd one out
  1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • II. Circle the correct answers A, B or C

  1. ............... I’m Linda.

 • 2

  How old ............. she ? - She is ten years old.

 • 3

  ............. many dogs do you have?

 • 4

  There is a …….….. in the bedroom

 • 5

  How’s the weather today? - It’s …….……

 • III. Match the questions and answers
  Gợi ý: 1 - ...; 2 - ...; ...
  1 - D; 2 - E; 3 - B; 4 - A; 5 - C
 • IV. Reorder the words to the complete sentence
  1. windy / It’s / today. 
  …………………………
  It’s windy today.
 • 2
  nine / I / years / am / old. 
  ……………………………
  I am nine years old.
 • 3
  is / school / This / my. 
  ………………………………
  This is my school.
 • 4
  to / you / Nice / meet
  …………………………
  Nice to meet you!
 • 5
  your / What / is / name /? /
  …………………………
  What is your name?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
70 1.113
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm