Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2014 Trường TH Trần Hưng Đạo

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và ôn tập, chuẩn bị cho kì thi cũng như kiểm tra học kì 2 sắp tới, VnDoc xin giới thiệu bài test Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2014 Trường TH Trần Hưng Đạo. Vận dụng những kiến thức đã học của mình để hoàn thành bài test nhé!

 • Phần 1: Trắc nghiệm

  Câu 1:
  Số liền sau của 54819 là:

 • Câu 2:
  Số 38456 có chữ số hàng chục nghìn là:
 • Câu 3:

  1km 5dam = ........ dam.

 • Câu 4:
  Một năm có ...... tháng có 31 ngày.
 • Phần 2: Tự luận
  Câu 1: Tính
  a. 37264 + 25328 = .........
  62592
 • b.
  62970 - 5958 = .......
  57012
 • c.
  5142 x 8 = .......
  41136
 • d.
  27433 : 7 = .........
  3919
 • Câu 2: Tính giá trị biểu thức
  a. 21018 x 4 + 10975 = ........
  95407
 • b. 98765 - 15020 : 5 = .........
  95761
 • Câu 3: Tìm X, biết:
  a. X x 5 = 41280
  Trả lời: X = ...........
  8256
 • b. X : 7 = 2289
  Trả lời: X = .........
  16023
 • Câu 4:
  Trong một kho lương thực có 76380 kg gạo người ta đã xuất kho 1/4 số gạo đó. Hỏi trong kho còn bao nhiêu kg gạo?
  Trả lời:
  Trong kho còn lại .......... kg gạo.
  57285
 • Câu 5: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

  a. 3m 20cm ..... 3m 15cm

  >
 • b. 125m + 26m .... 152m
  <
 • c. 7m 6cm .... 706cm
  =
 • d. 127cm - 27cm ...1m
  =
 • Câu 6:
  Tìm X biết: X x 3 : 4 = 9642
  Trả lời:
  X = ........
  12856
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 473
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm