Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Dân Hòa, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Mời các bạn cùng làm Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Dân Hòa, Hà Nội năm 2015 - 2016 với những câu hỏi bổ ích tổng quát được toàn bộ kiến thức đã học nhằm giúp học sinh ôn luyện dễ dàng, chuẩn bị thật tốt trước khi bắt đầu vào bài kiểm tra.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 trường tiểu học Tiên An, Quảng Nam năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

 • Câu 1

  Trong các số: 62078, 82075, 82090, 82100, 82099, 92109, 93000. Số lớn nhất là:

 • Câu 2

  Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

 • Câu 3

  2m3cm = ........cm

 • Câu 4

  Mua 4kg gạo hết 14 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

 • Câu 5

  Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

 • Câu 6
  65754 + 3480 = ...
  69234
 • b
  19880 – 8795 = ...
  11085
 • c
  6936 x 3 = ...
  20808
 • d
  12784 : 8 = ...
  1598
 • Câu 7: Tìm x
  a. X : 8 = 7890
  63120
 • b
  42534 : x = 6
  7089
 • Câu 8
  Một người đi xe đạp cứ 12 phút đi được 3 km. Hỏi nếu cứ đi như vậy trong 28 phút thì đi được mấy ki-lô- mét?
  Trả lời: Đi được ....km
  7
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 468
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm