Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Tăng Doãn Văn, Bình Định năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Mời các bạn cùng làm Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Tăng Doãn Văn, Bình Định năm học 2015 - 2016 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm ôn lại những kiến thức đã được học cũng như nâng cao khả năng xử lý nhanh các bài tập.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Hưng Yên

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Lê Văn Tám năm 2014

 • Question 1: Choose the best answer

  1/ What are they doing? – They are _____ with paper boat.

 • 2

  Has she got any pet? – No, she_____.

 • 3

  How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

 • 4

  What's Mai doing? – She ______.

 • 5

  How old is your_______? – He's thirty-four.

 • 6

  What is the ______ like today?

 • 7

  _______ many cats do you have?

 • 8

  What _____ are your dogs? – They are black and white.

 • Question 2: Choose the odd one out
  1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 440
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm