Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 3

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 3

Với mục đích nâng cao kết quả đạt được trong kì thi học kì sắp diễn ra mời các em học sinh cùng ôn luyện lại kiến thức với bài thi trắc nghiệm Đề khảo sát chất lượng học kì môn Tiếng Anh lớp 3 số 3 trên hệ thống của VnDoc. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao!

Đề kiểm tra học kì môn Tiếng Anh lớp 3 số 2

Đề kiểm tra học kì môn Tiếng Anh lớp 3 số 1

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 số 3

 • I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
 • 1.

  TIRAED    

  tired 
 • 2.

  ANGREY 

  angry 
 • 3.

  HUNGRAY

  hungry
 • 4.

  SCAERED

  scared
 • 5.

  BRAEVE       

  brave 
 • 6.

  COOLE

  cool  
 • 7.

  COALD

  cold 
 • 8.

  HAPPIY  

  happy
 • II. Change the short form to the long form
  EX:    I’m happy.            ->     I am happy.
 • 1.

  You’re cold

  You are cold
 • 2.
  He’s thirsty
  He is thirsty
 • 3.

  She’s tired

  She is tired
 • 4.

  It’s hot

  It is hot
 • 5.

  We’re hungry

  We are hungry
 • 6.

  You’re scared

  You are scared
 • 7.

  They’re brave

  They are brave
 • III. Use “Is/ Are” and write the questions.
 • 1.

  he/ happy?   

  Is he happy?
 • 2.

  they/ brave?  

  Are they brave?
 • 3.

  she/ hungry? 

  Is she hungry?
 • 4.

  you/ thirsty?  

  Are you thirsty?
 • 5.

  he/ angry?  

  Is he angry?
 • 6.

  they/ scared? 

  Are they scared?
 • IV. Order the words and correct the sentences.
 • 1.
  tired/ This/ is/ boy.
  This boy is tired
 • 2.

  hungry/ girls/ are/ These

  These girls are hungry
 • 3.
  angry/ Are/ they?
  Are they angry?
 • 4.
  cold/ aren’t/ boys/ These.
  These boys aren’t cold
 • 5.

  aren’t/ tired/ We

  We aren’t tired
 • V. Write the words in the correct order
 • 1.

  a/ brown/ I’m/ rearing/ hat

  I’m wearing a brown hat
 • 2.

  blue/ He’s/ jeans/ wearing

  He’s wearing blue jeans
 • 3.

  skirt/ She’s/ a/ wearing/ pink

  She’s wearing a pink skirt
 • 4.

  red/ scarf/ wearing/ a/ the woman is

  The woman is wearing a red scarf
 • 5.

  The boy is/ trousers/ black/ wearing

  The boy is wearing black trousers
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 457
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm