Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu tham khảo bổ ích, hãy cùng bắt đầu làm và ôn luyện lại những kiến thức đã được học.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Hưng Yên

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Lê Văn Tám năm 2014

 • Question 1: Look and read. Put a tick ( V ) or a cross( X ) in the box as example
  Gợi ý: 1 - ...; 2 - ...; ....
  1 - V; 2 - X; 3 - X; 4 - X
 • Question 2: Look and read. Write Yes or No as example.
  Gợi ý: 1 - Yes; 2 - ...; ...
  2 - No; 3 - No; 4 - Yes
 • Question 3: Look at the picture. Look at the letter. Write the words.
  Gợi ý: 1 - cat; 2 - ...; ...
  2 - rainy; 3 - fish; 4 - Alan.
 • Question 4: Choose a word from the box and write it next to number from 1-4

   

  cats             pets        dogs        goldfish

   Mai has got some (1 )    pets        . She has got two (2)              and two  (3)          .

  She has got one  ( 4)                .

  Gợi ý: 1 - pets; 2 - ...; ...
  2 - cats; 3 - dogs; 4 - goldfish
 • Question 5: Complete

  Son       three        nine             lamp

  1.

  A: how old is Peter?

  B: He’s               years  old.

  2. A: What’s her name?

       B: Her name is                     .

  3.

  A: How many cats have you got?

  B; I’ve got                       cats.

  4. A: where is the                  ?

       B: It’s on the table.

  Gợi ý: 1 - ...; 2 - ...; ...
  1 - nine; 2 - Son; 3 - three; 4 - lamp
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 380
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm