Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 môn Toán lớp 7 của chúng tôi là một đề thi tổng hợp kiến thức hình học và đại số trong chương trình học của 8 tuần đầu tiên của năm học. Tham gia làm bài test để hệ thống và ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực hành tìm ra đáp án cho các câu hỏi. Chúc các bạn làm bài tốt!

 • Câu 1:
  Cách viết nào sau đây là đúng?
 • Câu 2:
  Giá trị của x trong đẳng thức |2x – 0,4|  = 3,2 là:
 • Câu 3:
  Nếu a là một số hữu tỉ thì:
 • Câu 4:
  Từ đẳng thức 6.63 = 9.42 có thể suy ra đẳng thức nào?
 • Câu 5:
  Nếu có hai đường thẳng
 • Câu 6:
  Tổng ba góc của một tam giác bằng:
 • Câu 7:
  Trong tam giác vuông, tổng hai góc nhọn bằng:
 • Câu 8:
  Cho tam giác ABC có Â = 500, góc B = 700. Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:
 • Câu 9:
  Cho a ⊥ b và b ⊥ c thì:
 • Câu 10:
  "Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc...... thì a//b". Cụm từ trong chỗ trống (...) là:
 • Câu 11:
  Đường thẳng AB là đường trung trực của CD nếu:
 • Câu 12:
  Cho x2 = 64. Giá trị của x là:
 • Câu 13:
  Hãy chọn câu sai:
 • Câu 14:
  Giá trị của (-0,6)3 là:
 • Câu 15:
  Điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, AM = 4cm. Đoạn thẳng BM có độ dài bằng:
 • Câu 16:
  Chọn câu đúng nhất.
 • Câu 17:
  Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc .... được gọi là hai đường thẳng vuông góc. 
  Điền vào chỗ chấm.
 • Câu 18:
  Tim x và y biết: x/2 = y/3 và x + y = -15.
 • Câu 19:
  Phát biểu nào sau đây đúng:
 • Câu 20:
  Cho tam giác ABC vuông tại đỉnh B. Chọn đáp án đúng:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 3.299
Sắp xếp theo
  Môn Toán lớp 7 Xem thêm