Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 9 năm 2018 mới nhất trên VnDoc.com. Đề thi Tiếng Anh trực tuyến được biên tập bám sát với chương trình học tại Nhà trường giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức một cách hiệu quả. Chúc các em đạt thành tích cao trong các vòng thi IOE lớp 9 sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

 • Smart monkey.
  Match the English word with the Vietnamese definition. 

  1. Farewella. Châu Á
  2. Asiab. Chuyến đi
  3. Tripc. Nữ phục vụ
  4. Monsterd. Lời tạm biệt
  5. Waitresse. Quái vật
 • 1. Farewell - ...
 • 2. Asia - ...
 • 3. Trip - ...
 • 4. Monster - ....
 • 5. Waitress - ....
 • Fill the blank.
  Choose the correct letter to make a meaningful word.
 • 1. diff_cult
 • 2. o_ean
 • 3. co_rect
 • 4. rest_urant
 • 5. thr_ugh
 • 6. off_cial
 • 7. friendl_ness
 • 8. educa_ion
 • 9. traditio_
 • 10. s_adium
 • Safe driving.
  Choose the correct answer for each following question.
 • 1. I am not used to ________ early.
 • 2. Linda missed her family. She wishes she ______ at home now.
 • 3. All of my friends, Linh is ____________.
 • 4. Malaysia is divided ___ 2 parts.
 • 5. The tourist has lost his money. He needs to ______ a police station.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm