Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh (Lần 1) - Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Xin mời các em học sinh tham gia làm bài trực tuyến Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh (Lần 1) - Đề 1 để tự đánh giá lại kiến thức của mình. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh (Lần 1) - Đề 2

 • Câu 1:
  Pháp luật là phương tiện để nhà nước
 • Câu 2:

  Người lao động được thuê gặt lúa, theo quy định của Bộ luật lao động thì sẽ thực hiện theo hợp đồng

 • Câu 3:
  Pháp luật mang bản chất xã hội vì
 • Câu 4:

  Điểm khác nhau căn bản giữa quy phạm pháp luật với nội quy học sinh là

 • Câu 5:
  Chị C là quản lí của một công ty. Trong quá trình điều hành, quyết định nào sau đây của chị C vi phạm pháp luật lao động?
 • Câu 6:
  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lí mọi mặt đời sống của xã hội bằng..., do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo
 • Câu 7:
  Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản nào sau đây?
 • Câu 8:
  Vi phạm pháp luật là hành vi có dấu hiệu nào sau đây?
 • Câu 9:
  ............... là hình thức thực hiện pháp luật trong đó cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm
 • Câu 10:
  Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm
 • Câu 11:
  Hành vi nào sau đây được coi là thực hiện pháp luật giao thông đường bộ?
 • Câu 12:
  Các tôn giáo ở Việt nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật; đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo đều được pháp luật
 • Câu 13:
  Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là
 • Câu 14:
  Vi phạm ... là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ lao động, công vụ nhà nước
 • Câu 15:
  Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính là gì?
 • Câu 16:
  Việc kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí của doanh nghiệp là biểu hiện của sự bình đẳng về
 • Câu 17:
  Khái niệm dân tộc Kinh, dân tộc Tày, dân tộc Thái...dùng để chỉ
 • Câu 18:
  Để quản lí xã hội bằng pháp luật có hiệu quả, nhà nước phải làm gì?
 • Câu 19:
  Quyền tự do ngôn luận của công dân được hiểu là công dân có quyền tự do
 • Câu 20:
  Doanh nghiệp nào được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 278
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm