Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 10)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 10) gồm câu hỏi trắc nghiệm Tin học giúp mọi người nâng cao kết quả trong thi tuyển công chức viên chức.

 • 1
  Để tìm kiếm một tập tin hay một Folder, ta thực hiện:
 • 2
  Để tự động ẩn thanh TaskBar ta thực hiện:
 • 3
  Để tự động sắp xếp đều các ShortCut trên màn hình nền, ta thực hiện như sau:
 • 4
  Để xem cấu hình của máy tính, ta có thể thực hiện:
 • 5
  Để xem dung lượng của ổ đĩa ta có thể thao tác như sau:
 • 6
  Để xem đường dẫn của tập tin hay thư mục trong Windows Explorer, ta thực hiện:
 • 7
  Để xem tên và nhóm làm việc của một máy tính trong mạng Lan, ta thực hiện:
 • 8
  Để xóa hẳn (không lưu vào Recycle Bin) File hay Folder, ta phải giữ phím gì khi thực hiện lệnh xóa:
 • 9
  Để xoá hẳn một File hoặc Folder được lưu trong đĩa cứng của máy, ta thực hiện:
 • 10
  Để xoá hẳn một File mà không đưa vào Recycle Bin, ta chọn File đó rồi nhấn:
 • 11
  Để xoá một biểu tượng trên Desktop ta chọn biểu tượng cần xoá và:
 • 12
  Để xoá một File hay một Folder ta thực hiện:
 • 13
  Để xoá sạch tất cả File hoặc Folder trong Recycle Bin thì ta thực hiện:
 • 14
  Dùng cách Kéo và Thả có thể tạo được ShortCut cho đối tượng nào sau đây:
 • 15
  Dùng chuột kéo và thả một File từ Folder này sang Folder khác đồng thời bấm giữ phím CTRL, đó là thao tác:
 • 16
  Dùng chuột kéo và thả một File từ Folder này sang Folder khác trên cùng 1 ổ đĩa, đó là thao tác:
 • 17
  Dùng chuột kéo và thả một File từ Folder này sang Folder ở 2 ổ đĩa khác nhau, đó là thao tác:
 • 18
  Dùng Creat ShortCut Wizard không tạo được ShortCut cho đối tượng nào sau đây:
 • 19
  Explorer là chương trình:
 • 20
  Giả sử máy tính đang Online trên Internet, trong cửa sổ Windows Explore ta gõ www.vnn.vn vào thanh Address rồi nhấn Enter, điều gì sẽ xảy ra:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.387
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi Công Chức - Viên chức Xem thêm