Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 8 có đáp án

Mời các bạn học sinh lớp 8 tham gia thử sức với vòng thi thứ 12 của Cuộc thi giải Toán trên mạng - Violympic năm học 2015 - 2016 qua bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vượt qua những câu hỏi hóc búa trong bài test này để tiếp tục đến với các vòng thi tiếp theo nhé! Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 12 năm học 2016 - 2017 đề 2

 • Bài 1: Cóc vàng tài ba
  Câu 1.1:
  Nghiệm của phương trình (x - 3)= 4 là:
 • Câu 1.2:
  Tập nghiệm của phương trình: x(x + 1) = 12 là:
 • Câu 1.3:
  Phương trình (x + 3)(x- 9) = 0 có các nghiệm là:
 • Câu 1.4:
  Một hình ngũ giác có tổng số đo các góc trong là:
 • Câu 1.5:
  Số cặp cạnh không kề nhau của một hình bát giác đều là:
 • Câu 1.6:
  Số nghiệm của phương trình: x+ 4x + 11 = 2(1 - x) là:
 • Câu 1.7:
  Tập nghiệm của phương trình x- (x + 3)(x + 1) = 9 là:
 • Câu 1.8:
  Cho điểm O nằm trong tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của OA, OB, OC. Khi đó tỉ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC bằng: ..............
 • Câu 1.9:
  Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm, AC = 4cm. Kẻ phân giác AD. Gọi H là hình chiếu của D lên AB. 
  Khi đó độ dài DH là:
 • Câu 1.10:

  Độ dài đoạn NC trong hình vẽ trên là:
 • Bài 2: Đi tìm kho báu
  Câu 2.1:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 2015 - Ix- x - 6I bằng: .............
  2015
 • Câu 2.2:
  Tìm 2 nghiệm của phương trình (x + 3)(x - 3) = 16.
  Trả lời:
  x= ..........; x= .............
  Nhập kết quả theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  -5; 5
 • Câu 2.3:

  Cho tam giác ABC có AB = 9cm; điểm D thuộc cạnh AB sao cho AD = 6cm. 
  Kẻ DE // BC (E thuộc AC), kẻ EF // AD (F thuộc AB).
  Độ dài cạnh AF là ............... cm.

  4
 • Câu 2.4:
  Nghiệm của phương trình:  là: x = ..................
  5
 • Câu 2.5:
  Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm, AD = 4cm. Gọi O là giao điểm của AC và BD; M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. 
  Diện tích của tứ giác MNPQ là: .............. cm2.
  12
 • Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
  Câu 3.1:
  Tích tất cả các nghiệm của phương trình (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x - 4)(2x + 1)(3x + 1)(4x + 1) = 0 bằng: ...............
  1
 • Câu 3.2:
  Số nghiệm của phương trình (x- 1)(x- 2)(x- 3)......(x- 2015) = 0 là .............
  4030 4 030
 • Câu 3.3:
  Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là: 22cm và 12cm là: ................ cm2.
  132
 • Câu 3.4:
  Giá trị của x để biểu thức x+ 4x - 12 đạt giá trị nhỏ nhất là: x = ..............
  -2
 • Câu 3.5:
  Khi x + y = 3 và x.y = -1 thì giá trị của biểu thức (x+ y3)/32 + 1 bằng .............
  5
 • Câu 3.6:
  Nghiệm nhỏ nhất của phương trình 2x- 11x + 9 = 0 là x = ..............
  1
 • Câu 3.7:
  Biểu thức x+ ax + 3 chia hết cho x + 3 khi a = .............
  -8
 • Câu 3.8:
  Phương trình (m+ 5m + 6)x + m + 3 = 0 vô nghiệm khi m = ..............
  -2
 • Câu 3.9:
  Tính độ dài cạnh BC của tam giác ABC cân tại A. Biết đường cao ứng với cạnh đáy bằng 15,6cm và đường cao ứng với cạnh bên bằng 12cm.
  Trả lời:
  Độ dài cạnh BC là: ................ cm.
  13
 • Câu 3.10:
  Giá trị nguyên lớn nhất của x để  có giá trị nguyên là x = ...............
  6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
35 1.985
Sắp xếp theo
  Luyện thi trực tuyến Xem thêm