Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 12 năm học 2016 - 2017 đề 2

Violympic lớp 8 vòng 12 năm học 2016 - 2017 cấp trường

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 12 năm học 2016 - 2017 vừa có mặt trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc, với những câu hỏi và bài tập hữu ích sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức đã học và làm quen nhiều dạng bài mới. Chúc các em có được điểm số cao!

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 11 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2015 - 2016

 • Bài 1
  Câu 1: Tìm giá trị của x, thỏa mãn (x - 2)(x - 3) = 6
  5
 • Câu 2
  2
 • Câu 3
  Giá trị của a4 biết a2 = 25
  625
 • Câu 4
  Tìm giá trị của x, thỏa mãn: 2x2 + 6x = 0
  -3 - 3
 • Câu 5
  2016.2016:2016 - 2017
  -1 - 1
 • Câu 6
  Giá trị của biểu thức A = x2 - 5x + xy - 5y tại x = 2016 và y = -2017
  -2011 - 2011
 • Câu 7
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)
  1/3
 • Câu 8
  Giá trị của A = (x - 2)(x + 2) khi x2 = 2016
  2012
 • Câu 9
  Giá trị của x, thỏa mãn 4.2x = 64
  4
 • Bài 2: Mười hai con giáp
  Câu 1: Số dư của phép chia x100 + 3 cho x + 1 là
 • Câu 2
  Biết đa thức a2 + ax + b chia cho x + 1 dư 7, chia cho x - 3 dư 5. Khi đó giá trị của a là
 • Câu 3
  Một đa giác đều có tổng tất cả các góc ngoài và một góc trong bằng 500º. Số cạnh của đa giác đều đó là ...
 • Câu 4
  Hình thang cân có một góc vuông là
 • Câu 5
  Tìm các giá trị của x thỏa mãn (x + 4)(x + 2) + (x + 2)(x + 6) = 0
 • Câu 6
  Cho ABCD là hình thoi có góc A bằng 90º biết AC cắt BD tại O. Khi đó góc BOC có số đo là ...
 • Câu 7
  Số các giá trị của x thỏa mãn đẳng thức: x(x2 + 1)(x2 - 8x + 15) = 0
  3
 • Câu 8
  Một hình vuông và một tam giác có chu vi bằng nhau. Độ dài các cạnh tam giác 7cm, 8cm, 9cm. Khi đó diện tích của hình vuông là ...
 • Câu 9
  Hình thoi ABCD có góc A bằng 90º, biết AB = 3 cm. Khi đó diện tích tứ giác ABCD là
 • Câu 10
  Một hình thang cân, có góc ở đáy bằng 45º, cạnh bên bằng 2cm, đáy lớn bằng 3cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là
 • Bài 3: Đừng để điểm rơi
  Câu 1: 
  1
 • Câu 2
  Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc B bằng 70º. Khi đó số đo góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC bằng ...º
  140
 • Câu 3
  1/10
 • Cây 4
  2
 • Câu 5
  0
 • Câu 6
  Nếu x2yz3 = 43 và xy2 = 49 thì giá trị của xyz là ...
  256
 • Câu 7
  Phân tích đa thức x2 - 8x + 15 thành nhân tử có dạng (x + a)(x + b) khi đó Ia - bI có giá trị là ...
  8
 • Câu 8
  2
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 722
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 8 Xem thêm