Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 3 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 3 năm 2016 - 2017 với những dạng bài mới để các em học sinh làm quen và ôn tập tốt hơn giúp các em tự tin trong các vòng thi tiếp theo. Hy vọng tài liệu mà chúng tôi mang lại sẽ giúp ích cho các em trong học tập cũng như trong các kỳ thi. Chúc các em luôn học giỏi!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2016 - 2017

 • Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau

  Trả lời:
  (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...)
  4 = 6; 3 = 10; 7 = 9; 1 = 5; 2 = 8 (4) = (6); (3) = (10); (7) = (9); (1) = (5); (2) = (8)
 • Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật
 • Câu 1:
  Cần điền biểu thức nào dưới đây vào chỗ chấm trong biểu thức x3 ... để được kết quả bằng 
 • Câu 2:
  Kết quả của phép tính 
 • Câu 3:
  Biểu thức rút gọn của 
 • Câu 4:
  Đa thức -8x3 + 12x2y - 6xy2 + y2 được thu gọn là
 • Câu 5:
  Giá trị của biểu thức (625 + 3) (252 - 3) - 58 + 10 là
 • Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
 • Câu 1:
  Giá trị của x thỏa mãn (x + 3) (x2 - 3x + 9) - 54 = 0 là ......
  Trả lời:
  3
 • Câu 2:
  Giá trị của x > 0 thỏa mãn đẳng thức (x - 2)2 = 4 là ......
  Trả lời:
  4
 • Câu 3:
  Giá trị của biểu thức P = x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 1 là ......
  Trả lời:
  8
 • Câu 4:
  Tổng các hệ số của đa thức (3x + 1)2 khi khai triển là ......
  Trả lời:
  16
 • Câu 5:
  Giá trị của đa thức (x - y) (x2 + xy + y2) + (x + y) (x2 - xy + y2) tại x =1 và y = 2,016 là ......
  Trả lời:
  2
 • Câu 6:
  Với x - y = 1, giá trị của biểu thức x3 - y3 - 3xy = ......
  Trả lời:
  1
 • Câu 7:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = (x - 3)2 + 21 = ......
  Trả lời:
  21
 • Câu 8:
  Biểu thức Q = 532 - 24(52 + 1) (54 + 1) (58 + 1) (516 + 1) có giá trị là ......
  Trả lời:
  1
 • Câu 9:
  Biết x2 + y2 + z2 + 2x - 4y + 6z = -14. Khi đó x + y + z có giá trị là ......
  Trả lời:
  -2
 • Câu 10:
  Cho x + y = 3 và x2 + y2 = 5. Khi đó x3 + y3 = ......
  Trả lời:
  9
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 523
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 8 Xem thêm