Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 8 có đáp án

Violympic Toán lớp 8 - Mời các bạn học sinh lớp 8 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Tham gia làm bài để kiểm tra và đánh giá trình độ kiến thức hiện tại của mình và đưa ra phương pháp ôn tập đúng đắn cho vòng thi tiếp theo nhé! Chúc các bạn làm bài tốt!

Luyện thi Violympic Toán lớp 8 vòng 17 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 17 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 18 năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 huyện Việt Yên năm 2015

 • Bài 1: Đi tìm kho báu
  Câu 1.1:
  Số dư của phép chia x- 4x + 5 = 0 cho x - 2 là r = .........
  1
 • Câu 1.2:
  Số giá trị của x để x- 2x + 3 = 0 là ...........
  0
 • Câu 1.3:
  Tìm x biết: (x - 3)(x - 5) + 1 = 0.
  Trả lời: x = ..........
  4
 • Câu 1.4:
  Với mọi giá trị của x biểu thức:
  A = x(2x + 1) - x2(x + 2) + x3 - x + 3 có giá trị là ..........
  3
 • Câu 1.5:
  Hiệu các bình phương của hai số tự nhiên liên tiếp bằng 11. Vậy hai số đó là ............
  Nhập số bé trước, số lớn sau, cách nhau bởi dấu ";"
  5; 6
 • Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
  Câu 2.1:
  Rút gọn biểu thức M = (x + y)² - (x - y)² ta được kết quả là:
 • Câu 2.2:
  Điều kiện của x để phân thức: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 xác định là ........
 • Câu 2.3:
  Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là:
 • Câu 2.4:
  Cho hình thang cân ABCD có hai đáy AD và BC. Khẳng định nào dưới đây là sai?
 • Câu 2.5:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: N = x2 + x + 1 là ......
 • Câu 2.6:
  Số giá trị nguyên dương của x để biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 dương là:
 • Câu 2.7:
  Số các giá trị nguyên của x để biểu thức Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 16 đạt giá trị nguyên là:
 • Câu 2.8:
  Giá trị của x để phân thức: Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 16 bằng 0 là:
 • Câu 2.9:
  Xác định các số a, b sao cho: Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 16
  Trả lời: 
  (a; b) = .........
 • Câu 2.10:
  Biết x- 2y= xy và y ≠ 0, x + y ≠ 0.
  Khi đó giá trị của biểu thức Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 16 là:
 • Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
  Câu 3.1:
  Rút gọn đa thức A = (x + 2)(x - 5) - x(x - 3) ta được kết quả là A = ..........
  -10
 • Câu 3.2:
  Hình vuông có cạnh bằng √2cm thì độ dài đường chéo bằng .......... cm.
  2
 • Câu 3.3:
  Tìm x biết: (x + 5)2 - (x + 2)(x - 3) = -2.
  Trả lời: 
  x = ...........
  -3
 • Câu 3.4:
  Hình thang cân ABCD, đáy nhỏ BC và góc A = 70o. Vậy số đo góc C bằng ..........o.
  110
 • Câu 3.5:
  Tìm a biết x2016 + a chia hết cho x - 1.
  Trả lời: a = ..........
  -1
 • Câu 3.6:
  Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 12cm và 16cm thì độ dài cạnh hình thoi là .......... cm.
  10
 • Câu 3.7:
  Hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm, AC = 10cm thì diện tích hình chữ nhật ABCD là .......... cm2.
  48
 • Câu 3.8:
  Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn Ix - 1I + I1 - xI = 2 là {........}
  Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  0; 2
 • Câu 3.9:
  Xác định k để đa thức x- 9x+ 21x+ x + k chia hết cho x- x - 2.
  Trả lời: k = ..........
  -30
 • Câu 3.10:
  Biểu thức: x3 + ax+ 2x + b chia hết cho đa thức x+ x + 1.
  Vậy (a; b) = (.......)
  Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  2; 1
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
84 5.990
Sắp xếp theo

  Đề thi Violympic lớp 8

  Xem thêm