Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Violympic Toán trên mạng lớp 8 có đáp án

Violympic Toán lớp 8 - Mời các bạn học sinh lớp 8 tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để thử sức với vòng thi 15 của Cuộc thi giải Toán qua mạng năm 2015 - 2016. Tham gia làm bài để đánh giá kiến thức của mình, đồng thời làm quen với các dạng toán và chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo nhé!

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 17 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 18 năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 huyện Việt Yên năm 2015

Đề thi học kì 2 lớp 8

 • Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
  Câu 1.1:
  Cho tam giác ABC với M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC và MN = 5cm. Vậy độ dài BC là ............
 • Câu 1.2:
  Kết quả rút gọn của phân thức  với x khác 0; 2 là:
 • Câu 1.3:
  Chọn khẳng định không đúng trong các khẳng định dưới đây:
 • Câu 1.4:
  Kết quả của phép tính: 27x4y: 9x3y là:
 • Câu 1.5:
  Rút gọn biểu thức:

  ta được kết quả là:
 • Câu 1.6:
  Cho x + 1/x = a. Khi đó giá trị của biểu thức A = x+ 1/xtheo a là:
 • Câu 1.7:
  Với n là số tự nhiên khác 0, kí hiệu n! là tích của n số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n. Với mọi n ≥ 2 thì giá trị của
  biểu thức sau bằng giá trị của biểu thức nào dưới đây!
   
 • Câu 1.8:
  Rút gọn biểu thức:  ta được:
 • Câu 1.9:
  Cho abc = 2. Rút gọn biểu thức:

  ta được kết quả M = ...........
 • Câu 1.10:
  Cho x + 1/x = a. Giá trị của biểu thức x+ 1/xtheo a là:
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật
  Câu 2.1:
  Xác định a biết: 2x2 + ax + 1 chia cho x - 3 dư 4.
  Trả lời: a = ...........
  -5
 • Câu 2.2:
  Giá trị của biểu thức: A = x- 2x + 5 tại x = 7 là A = ..........
  40
 • Câu 2.3:
  Giá trị nguyên của x thỏa mãn 3x(x + 5) - 2x - 10 = 0 là x = ..........
  -5
 • Câu 2.4:
  Cho biểu thức A = x+ 2xy + y- 4x - 4y + 1
  Với mọi số x, y thỏa mãn: x + y = 3 thì giá trị của biểu thức A là A = .............
  -2
 • Câu 2.5:
  Cho các số a; b; c thỏa mãn a + b + c ≠ 0 và  
  Khi đó giá trị của biểu thức:  là: M = ...........
  8
 • Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
  Câu 3.1:
  Nếu x= 10 thì (2x)= ............
  40
 • Câu 3.2:
  Kết quả của phép cộng hai phân thức:  với x khác 1 là: .............
  1
 • Câu 3.3:
  Số giá trị của x để   bằng 0 là .............
  1
 • Câu 3.4:
  Tổng 4 góc trong của một tứ giác lồi bằng ...........o.
  360
 • Câu 3.5:
  Nếu x + y + 5 và xy = 6 thì x+ y= ...........
  13
 • Câu 3.6:
  So sánh A = 20152016và B = 20152015 . 20152017 ta được A ......... B
  >
 • Câu 3.7:
  Số giá trị của x thỏa mãn: 4x- 4x + 1 = 0 là: ............
  1
 • Câu 3.8:
  Biết 9x+ 4y= 20xy và 2y < 3x < 0. Khi đó giá trị của A =  là A = ...........
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  -0,5
 • Câu 3.9:
  Cho x + y + z = 0 và x2 + y2 + z2 = 1.
  Khi đó giá trị của M = 2(x4 + y4 + z4) là M = ............
  1
 • Câu 3.10:
  Biểu thức N = 4x - xđạt giá trị lớn nhất tại x = ..........
  2
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
196 13.436
Sắp xếp theo

  Luyện thi trực tuyến

  Xem thêm