Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua Internet lớp 8 có đáp án

Vòng 10 của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm 2015 - 2016 đã bắt đầu mở từ ngày 21/12/2015. Cùng tham gia thử sức với vòng thi cấp trường này với bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 10 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com nhé! Vận dụng kiến thức và kỹ năng giải toán của bạn để hoàn thành bài test một cách nhanh nhất và chính xác nhất! Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

 • Bài 1: Đi tìm kho báu
  Câu 1.1:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức: B = 5 - 4x+ 4x là: .......
 • Câu 1.2:
  Cho biểu thức: 
  Khi M = 1/3 thì giá trị của x = ..........
 • Câu 1.3:
  Giá trị lớn nhất của đa thức: E = -x- 4x - y+ 2y là: ..........
 • Câu 1.4:
  Một tam giác vuông có cạnh huyền là 10cm. Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 1/3. Diện tích tam giác vuông đó bằng ............cm2.
 • Câu 1.5:
  Cho a1; a2; a3; ..........; ađược xác định bởi công thức:

  Tổng a+ a2 + ....... + acó giá trị là: ...............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  1999/1000
 • Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)
  Câu 2.1:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 9x - 3xlà: ............
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  6,75
 • Câu 2.2:
  Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C = 60o. AB = √192cm.
  Diện tích ΔABC √a cm2. Vậy a = ............
  3072
  AC = √192 : tan60= 8cm
  Diện tích tam giác ABC = 1/2 . AC. AB = 1/2 .8. √192 = 32√3 cm2.
  Vậy a = (32√3)= 3072
 • Câu 2.3:
  Giá trị của biểu thức 3. 5- (15+ 1)(152 - 1) là: .............
  1
 • Câu 2.4:
  Giá trị của x để biểu thức -4x+ 5x - 3 đạt giá trị lớn nhất là: ............
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  0,625
 • Câu 2.5:
  Tìm số tự nhiên thỏa mãn 23n +1.2= 32.2
  Trả lời: n = .............
  3
 • Câu 2.6:
  Đa thức x+ ax+ 1 chia hết cho đa thức x+ 2x + 1 khi giá trị của a = ................
  -2
 • Câu 2.7:
  Số dư trong phép chia 2100 cho 9 là: .................
  7
 • Câu 2.8:
  Cho ΔABC. G là trọng tâm của tam giác, d là một đường thẳng qua G cắt cạnh AB, AC theo thứ tự tại M và N.
  Khi đó AB/AM + AC/AB có giá trị bằng: ............
  3
 • Câu 2.9:
  Cho (x + 1/x) : (x - 1/x) = 3. 
  Kết quả của phép chia (x- 1/x2):(x+ 1/x2) bằng: ............
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  0,6
 • Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần


  Trả lời:
  Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: 
  (14) < ........ < ......... < ......... < ......... < ..........
  Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp.
  (14) < (6) < (20) < (10) < (8) < (5) < (11) < (7) < (17) < (18) < (2) < (19) < (12) < (1) < (13) < (4) < (3) < (9) < (15) < (16)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
67 4.974
Sắp xếp theo

  Luyện thi trực tuyến

  Xem thêm