Luyện thi Violympic Toán lớp 8 vòng 17 năm 2015 - 2016

Luyện thi giải Toán qua mạng lớp 8

Violympic Toán lớp 8 vòng 17 năm 2017 sắp diễn ra. Hãy cùng VnDoc ôn tập và chuẩn bị cho vòng thi 17 của Cuộc thi giải Toán qua mạng năm 2016 - 2017 với bài test Luyện thi Violympic Toán lớp 8 vòng 17 năm 2015 - 2016. Tham gia làm bài để làm quen với dạng đề và các dạng câu hỏi trong vòng thi cấp tỉnh/thành phố này nhé!

Tham khảo thêm các đề thi Violympic Toán lớp 8 khác:

 • Bài 1: Cóc vàng tài ba
  Câu 1.1:
  Nghiệm của phương trình: Luyện thi violympic toán lớp 8 vòng 17
  là x = .............
 • Câu 1.2:
  Biểu thức A = -(3 - 2x)2 - (4x + 1)2 + 6 đạt giá trị lớn nhất tại x = ...........
 • Câu 1.3:
  Giá trị m thỏa mãn đa thức P(x) = 6x4 - 10x3 + mx2 + 5x - 4 chia hết cho đa thức Q(x) = 2x - 1 là m = ...........
 • Câu 1.4:
  Giá trị của biểu thức: Luyện thi violympic toán lớp 8 vòng 17
  tại x = 759; y = 742; z = 850 là A = .......
 • Câu 1.5:
  Cho phương trình (m + 3)2x2 - (2m2 + m - 15)x + m2 - 5m = 24 (1)
  Với m ≠ - 3, phương trình (1) luôn có hai nghiệm, trong đó có một nghiệm là x = 1 và một nghiệm còn lại là x = .........
 • Câu 1.6:
  Hình chữ nhật ABCD có AH vuông góc với BD. Biết BH = 9,75cm; DH = 56,16cm. Vậy diện tích hình chứ nhật ABCD là ..............
 • Câu 1.7:
  Tổng các nghiệm của phương trình: 
  (x+ 4x - 1)- 3(x+ 4x) - 1 = 0 là:
 • Câu 1.8:
  Biết a < b < 0 và a, b thỏa mãn: a(a + 2) + b(b - 2) - 2ab = 63.
  Vậy b - a = ..........
 • Câu 1.9:
  Điều kiện của hệ số a để phương trình ẩn x:
  Luyện thi violympic toán lớp 8 vòng 17
  có nghiệm duy nhất là .......
 • Câu 1.10:
  Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến BM, CN cắt nhau tại O. Lấy D là điểm đối ứng với O qua BC. Gọi P là giao điểm của OD và BC. Tứ giác BOCD là hình vuông nếu ...........
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật
  Câu 2.1:
  Cho hình thang cân ABCD. Đáy nhỏ AB = 12cm. Cạnh bên AD = 10,4cm. Đường cao AH = 9,6cm.
  Vậy diện tích tam giác ADC là .........cm2.
  96
 • Câu 2.2:
  Biết a, b là hai số thỏa mãn phép chia đa thức A(x) = 6x3 - 5x2 + ax + b cho đa thức B(x) = 2x2 - x + 5 được dư là đa thức C(x) = 3x - 7.
  Vậy a - b = ...........
  31
 • Câu 2.3:
  Tổng các nghiệm của phương trình:
  Luyện thi violympic toán lớp 8 vòng 17
  là ............
  -8
 • Câu 2.4:
  Cho 3 số a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 0 và abc ≠ 0.
  Vậy giá trị biểu thức Luyện thi violympic toán lớp 8 vòng 17
  là A = .........
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  -3/2
 • Câu 2.5:
  Giá trị biểu thức: Luyện thi violympic toán lớp 8 vòng 17
  là A = ............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  1/401
 • Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
  Câu 3.1:
  Tập hợp nghiệm của phương trình: Luyện thi violympic toán lớp 8 vòng 17 là: {.......}
  Nhập các giá trị theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  -10; 3
 • Câu 3.2:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức A = -(x - 1)2 + 2Ix - 1I + 5 là ...........
  6
 • Câu 3.3:
  Nghiệm của phương trình Luyện thi violympic Toán lớp 8 vòng 17
  là x = ............
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  1,4
 • Câu 3.4:
  Cho tam giác ABC có diện tích bằng 54cm2. Trên cạnh AB lấy điểm P sao cho AP = 2/3 AB. Trên AC lấy điểm Q sao cho AQ = 1/4AC. Nối P với Q. Tính diện tích tứ giác BPQC.
  Trả lời:
  Diện tích tứ giác BPQC bằng ........... cm2.
  45
 • Câu 3.5:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức A = -x2 - 2xy + 4y + 2 - 2y2 bằng ...........
  6
 • Câu 3.6:
  Cho tam giác ABC vuông tại A có phân giác AD và đường cao AH. Biết BD = 9cm và CD = 12cm. Độ dài đoạn thẳng DH là .......... cm.
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  1,44
 • Câu 3.7:
  Hai lớp 8A và 8B có tổng cộng 94 học sinh. Biết rằng 25% số học sinh 8A đạt loại giỏi, 20% số học sinh 8B đạt loại giỏi và tổng số học sinh giỏi của hai lớp là 21. Vậy số học sinh lớp 8B là ..........
  50
 • Câu 3.8:
  Tìm một số tự nhiên có sáu chữ số, biết rằng chữ số tận cùng của nó bằng 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó lên vị trí chữ số đầu tiên thì số phải tìm tăng gấp 4 lần.
  Trả lời:
  Số đó là ..........
  102564
 • Câu 3.9:
  Tổng tất cả các nghiệm của phương trình (x - 1)5 + (x + 3)5 = 242(x + 1) là .........
  -3
 • Câu 3.10:
  Tập hợp các giá trị nguyên của x thỏa mãn bất phương trình x4 - 3x3 - x + 3 ≤ 0 là {........}
  Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  1; 2; 3
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
68 4.412
Sắp xếp theo

  Đề thi Violympic lớp 8

  Xem thêm