Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 11 năm học 2016 - 2017

Violympic lớp 8 vòng 11 năm học 2016 - 2017 cấp trường

Cùng bắt đầu làm Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 11 năm học 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trác nghiệm của VnDoc để cùng xem khả năng vận dụng và những kiến thức học được sẽ giúp bạn có được bao nhiêu điểm ngay thôi nào!

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 3 năm học 2016 - 2017

 • Bài 1: Đừng để điểm rơi
  Câu 1: 
  250
 • Câu 2
  180
 • Câu 3
  0,6
 • Câu 4
  Cho hình vuông MNPQ có chu vi là 36cm, thì diện tích hình vuông MNPQ là ...cm2.
  81
 • Câu 5
  121
 • Câu 6
  -1 - 1
 • Câu 7
  Cho hình vuông ABCD có diện tích là 36cm2. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD. Khi đó diện tích của tam giác AMN là ...cm2.
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
  13,5
 • Câu 8
  Nếu x2 + y2 = 25 và x2 - y2 = 7 thì giá trị của biểu thức x4 + y4 =...
  337
 • Câu 9
  Số dư khi chia 19992016 cho 5 là ...
  1
 • Câu 10
  Số tự nhiên x, thỏa mãn đẳng thức 9x + 2. (3x+2) = 243 là ...
  2
 • Bài 2: Mười hai con giáp
  Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm và AB nhỏ hơn BC là 3cm. Khi đó diện tích hình chữ nhật ABCD là ...cm2
  88
 • Câu 2
  Cho x, y là hai số thỏa mãn 0 < x < y, y - x = 7 và xy = 60. Khi đó giá trị của x + y = ...
  17
 • Câu 3
  Cho hình vuông ABCD có AB = 16cm, AB cắt BD tại O. Một góc vuông xOy, có tia Ox cắt cạnh AB tại E và tia Oy cắt cạnh BC tại F. Khi đó diện tích tứ giác OEBF là ...cm2
  64
 • Câu 4
 • Câu 5
  1
 • Câu 6
  Cho ΔABC có diện tích là 20cm2. Gọi AM là đường trung tuyến của ΔABC. Khi đó diện tích tam giác ABM là ...cm2
  10
 • Câu 7
 • Câu 8
  Giá trị của x < 0, thỏa mãn (x + 1)(x+2)(x+3)(x+4) = 24 là ...
  -5 - 5
 • Câu 9
  4
 • Câu 10
  Giá trị của x, để biểu thức A = x3 + 3x2 + 3x + 1 có giá trị là 1000 là ...
  9
 • Bài 3: Đi tìm kho báu
  Câu 1: Cho đa thức f(x) = 2x - 4, biết f(x) = 2016 thì giá trị của x là ...
  1010
 • Câu 2
  Diện tích hình vuông MNPQ có cạnh 1,25cm là ...cm2.
  1,5625
 • Câu 3
  Diện tích của một hình chữ nhật là 60cm2 và chiều dài của hình chữ nhật đó là 12cm thì chu vi của hình chữ nhật đó là ...cm
  34
 • Câu 4
  Cho ΔMNP vuong tại M, dựng hình chữ nhật MPKN. Nếu MN = 12cm, NP = 13cm. Khi đó diện tích hình chữ nhật MPKN là ... cm2
  25
 • Câu 5
  3/79
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 507
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 8 Xem thêm