Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 8 vòng 7 năm 2016 có đáp án 

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 8 có tài liệu ôn tập, rèn luyện kiến thức, chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi Violympic Toán, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc bài test Đề thi violympic Toán lớp 8 vòng 7 năm 2015 - 2016. Hi vọng thông qua bài test các bạn sẽ làm quen với dạng đề thi cũng như dạng câu hỏi, từ đó đưa ra phương pháp ôn tập đúng đắn và hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt! 

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 8 năm 2015-2016

 • Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
  Câu 1.1:
  Giá trị x thỏa mãn: x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 45 là:
 • Câu 1.2:
  Thương của phép chia đa thức: (-15x3y6) cho (-5xy2) là:
 • Câu 1.3:
  Đa thức 16x- 24x2y+ 20x4y chia hết cho đơn thức nào dưới đây?
 • Câu 1.4:
  Thương của phép chia đa thức: x+ 2x- 2x - 4 cho x- 2 là:
 • Câu 1.5:
  Biết rằng: B(x).(x2 + x + 1) = x+ 3x+ 3x + 2. Khi đó:
 • Câu 1.6:
  Đa thức 16x4y- 8xy+ 20xchia hết cho đơn thức nào dưới đây?
 • Câu 1.7:
  Thực hiện phép chia đa thức: (6x+ x- 29x + 21) cho (2x - 3) ta được:
 • Câu 1.8:
  Để đa thức (x+ 3x+ 5x + a) chia hết cho (x + 3) thì:
 • Câu 1.9:
  Hình bình hành ABCD có góc B = 1/3 góc A. Khi đó số đo góc C là:
 • Câu 1.10:
  Biểu thức D = 12 - x+ 6x đạt giá trị lớn nhất khi:
 • Câu 1.11:
  Để nhận biết tứ giác là hình bình hành có tất cả số dấu hiệu là:
 • Câu 1.12:
  Đa thức x- 9x+ 21x+ ax + b chia hết cho đa thức x- x - 2. Khi đó:
 • Bài 2: Hãy điền giá trị thích hợp:
  Câu 2.1:
  Số nguyên n bé nhất sao cho biểu thức 2n+ n - 7 chia hết cho n - 2 là n = ..............
  -1
 • Câu 2.2:
  Giá trị biểu thức (15x2y4z3) : 3xyz tại x = 1; y = 2; z = 3 là: ..............
  360
 • Câu 2.3:
  Cho tam giác ABC vuông ở A có AC > AB. Với điểm M thuộc BC, ta vẽ MD và ME lần lượt song song với AC và AB. Khi DE có độ dài ngắn nhất thì góc AMB = ..................o
  90
 • Câu 2.4:
  Thương của phép chia (x- 3x+ x - 3) : (x+ 1) là đa thức x + a với a = ............
  -3
 • Câu 2.5:
  Thương của phép chia (x- 2x+ 2x - 1) : (x- 1) viết được dưới dạng lũy thừa của (x - 1) với số mũ bằng ...............
  2
 • Câu 2.6:
  Với n ∈ N, giá trị biểu thức (5n + 2 - 3.5 n + 1 + 5n) : 5là: ...............
  11
 • Câu 2.7:
  Giá trị của biểu thức (5x3y2) : 10xy tại x = 10 và y = 2 là: ............
  100
 • Câu 2.8:
  Số dư trong phép chia (5x+ 14x+ 12x + 8) : (x + 2) là: ...............
  0
 • Câu 2.9:
  Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AH, BK, CL cắt nhau tại I. Gọi D, E, F là trung điểm của BC, CA, AB và P, Q, R là trung điểm của IA, IB, IC thì số hình chữ nhật có trên hình vẽ là: ...............
  3
 • Câu 2.10:
  Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D và E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến MN, MP. Gọi I, K lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng HN, HP. Khi đó ta có góc IDE = góc DEK = ...............o
  90
 • Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tư tăng dần
  Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 7
  Trả lời:
  Các giá trị theo thứ tự tăng dần:
  (5) < ..... < .... < .... < .... < ..... < .....
  Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần
  (5) < (20) < (15) < (7) < (3) < (9) < (4) < (10) < (18) < (12) < (17) < (11) < (6) < (19) < (8) < (1) < (2) < (13) < (16) < (14)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 2.083
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm