Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 8 năm 2015-2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 8 có đáp án

Vòng 8 của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic đã bắt đầu mở từ ngày 30/11/2015. Mời các bạn tham khảo đề thi của vòng thi mới nhất này qua bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 8 năm 2015-2016 trên trang VnDoc.com để kiểm tra trình độ kiến thức của mình, đồng thời rèn luyện kĩ năng giải Toán. Hãy vận dụng tất cả những kiến thức mà bạn đã học được để tìm ra đáp án cho các câu hỏi trong bài nhé! Chúc các bạn thi tốt! 

 • Bài 1: Hãy điền chỗ thích hợp vào chỗ (....)
  Câu 1.1: 
  Cho a + b = 17 và a.b = 72. Vậy a+ b= ..............
  145
  a+ b= (a + b)- 2ab = 17- 2.72 = 145
 • Câu 1.2:
  Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh của lục giác là ............... đường chéo.
  3
 • Câu 1.3:
  Với x ≠ ±1, giá trị a thỏa mãn Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 8 là: a = .............
  1
 • Câu 1.4:
  Tam giác ABC vuông tại A có độ dài hai cạnh góc vuông là 7cm và 6cm. 
  Diện tích tam giác ABC là: ............. cm2.
  21
 • Câu 1.5:
  Hình vuông có diện tích 64cm2 thì độ dài đường chéo hình vuông đó là √a cm.
  Vậy a = .............
  128
 • Câu 1.6:
  Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 8cm2. Độ dài cạnh AB = 4cm. AC cắt BD tại O. Diện tích ΔAOD là: ..............cm2.
  2
 • Câu 1.7:
  Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B = 60o. Kẻ đường cao AH và trung tuyến AM.
  Khi đó số đo CAM = .................o
  30
 • Câu 1.8:
  Phân thức: Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 8 đạt giá trị bằng 3 tại x = ...............
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  1,5
 • Câu 1.9:
  Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 72cm2. BC = 2AB. 
  Khi đó độ dài đoạn BC = .............. cm.
  12
 • Câu 1.10:
  Số nghiệm của phương trình 3x(x + 1) - 2x(x + 2) + x + 1 = 0 là: ..............
  0
 • Bài 2: Cóc vàng tài ba
  Câu 2.1:
  Giá trị của x để x- 6x + 10 đạt giá trị nhỏ nhất là:
 • Câu 2.2:
  Giá trị x lớn nhất thỏa mãn x- 20x+ 64 = 0 là:
 • Câu 2.3:
  Giá trị của a để đa thức A = 2x+ 7x+ ax + 3 chia hết cho đa thức B = (x + 1)là:
 • Câu 2.4:
  Số nghịch đảo của số 36/√121 là:
 • Câu 2.5:
  Giá trị của x để biểu thức A = 4x+ 12x + 5 đạt giá trị nhỏ nhất là:
 • Câu 2.6:
  Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 8 khi a + b + c = 1 và a ≠-b; b ≠-c; c ≠-a là:
 • Câu 2.7:
  Giá trị của x để phân thức  Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 8 có giá trị bằng 0 là:
 • Câu 2.8:
  Số dư của phép chia đa thức x- 9x+ 6x + 10 cho đa thức x + 1 là:
 • Câu 2.9:
  Cho tam giác ABC có góc A = 120o, AB = 4, AC = 6. 
  Độ dài đường trung tuyến AM bằng:
 • Câu 2.10:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức: Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 8 là:
 • Bài 3: Vượt chướng ngại vật
  Câu 3.1:
  Diện tích hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng chiều dài lên 4 lần và giảm chiều rộng đi 2 lần.
 • Câu 3.2:
  AC, BD là hai đường kính của đường tròn tâm O thì tứ giác ABCD là hình:
 • Câu 3.3:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức  Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 8 là:
 • Câu 3.4:
  Số dư trong phép chia (x- 10x+ 10x + 1) : (x - 9) là: ................
  10
 • Câu 3.5:
  Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 8

  Tỉ số A/B = ...............
  -2012
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
44 2.940
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm