Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017

Cuộc thi Violympic ngày càng thu hút nhiều các em học sinh tham gia, các em không chỉ được trải nghiệm kiến thức qua các vòng thi mà còn đạt được những giải thưởng do Ban tổ chức trao tặng. VnDoc.com đã luôn cập nhật những vòng thi mới nhất để gửi tới các em học sinh, hy vọng các em sẽ ôn tập thật tốt để phục vụ cho công việc học tập của mình và đạt thành tích cao trong tất cả các kỳ thi. Xin mời các em cùng làm bài trực tuyến Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017 để thử sức với vòng thi mới này. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 năm 2016 - 2017

 • Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống
 • Câu 1:
  8 + 4 ... 9 + 3
  Answer:
  =
 • Câu 2:
  8 + 8 ... 8 + 2 + 5
  Answer:
  >
 • Câu 3:
  8 + 5 ... 8 + 3
  Answer:
  >
 • Câu 4:
  8 + 9 = 8 + 2 + ...
  Answer:
  Fill in the blank with the suitable number
  7
 • Câu 5:
  Add: 38 + 5 = 
  Answer:
  43
 • Câu 6:
  Caculate: 48 + 33 =
  Answer:
  81
 • Câu 7:
  Caculate: 68 + 24 = ...
  Answer:
  92
 • Câu 8:
  Add: 88 + 6 = ...
  Answer:
  94
 • Câu 9:
  In your class, there are 18 boys students and 16 girl students. How many students are there in your class?
  Answer:
  34
 • Câu 10:
  Tony has 48 stamps in his collection. If his friend gives him 7 stamps, then Tony will have ... stamps
  Answer:
  55
 • Câu 11:
  8 + 9 ... 9 + 9
  Answer:
  <
 • Câu 12:
  8 + 6 = 8 + 2 + ...
  Answer:
  Fill in the blank with the suitable number
  4
 • Câu 13:
  Add: 48 + 3 = ...
  Answer:
  51
 • Câu 14:
  Add: 28 + 7 = ...
  Answer:
  35
 • Câu 15:
  Add: 58 + 9 = ...
  Answer:
  67
 • Câu 16:
  Jim has 28 toys and Bin has 23 toys. How many toys do Jim and Bin have altogether?
  Answer:
  51
 • Câu 17:
  Hoa has 8 yellow roses and 9 red roses. How many roses does Hoa have in all?
  Answer:
  17
 • Bài thi số 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
 • Câu 1:  Answer:
  ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ...
  10 < 8 < 6 < 7 < 9 < 1 < 5 < 3 < 2 < 4
 • Câu 2:

  Answer:
  ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ...
  10 < 5 < 2 < 6 < 4 < 3 < 1 < 7 < 8 < 9
 • Bài thi số 3: Đi tìm kho báu
 • Câu 1:

  Answer:
  a
 • Câu 2:

  Answer:
  2
 • Câu 3:


  Answer:
  c
 • Câu 4:

  Answer:
  c
 • Câu 5:


  Answer:
  b
 • Câu 6:

  Answer:
  3
 • Câu 7:

  Answer:
  5
 • Câu 8:

  Answer:
  11
 • Câu 9:
  Katy has 15 pens and Jenny has 11 pens. How many more pens does Katy have than Jenny?
  Answer:
  4
 • Câu 10:
  Leila has 8 dolls and Bella has 3 dolls. How many more dolls does Leila have than Bella?
  Answer:
  5
 • Câu 11:
  Dan has 28 pencils and Henry has 21 pencils. How many more pencils Dan have than Henry?
  Answer:
  7
 • Câu 12:
  In a basketball game, the Kitten team scored 48 points, and the Puppy team scored 7 more points than the Kitten team. How many points did the Puppy team score?
  Answer:
  55
 • Câu 13:
  Terry has 18 marbles and Howard has 6 more marbles than Terry. How many marbles does Howard have?
  Answer:
  24
 • Câu 14:
  The zoo has 8 adult zebrass and 4 baby zebras. How many zebras are there in all?

  Answer:
  12
 • Câu 15:
  Peter is 48 inches tall. Mike is 9 inches taller than Peter. How tall is Mike?
  Answer:
  57
 • Câu 16:
  Mark is 48 inches tall and Mike is 35 inches tall. How many inches taller than Mike is Mark?
  Answer:
  13
 • Câu 17:
  Ben is 50 inches tall and Molly is 59 inches tall. How many inches taller than Ben is Molly?
  Answer:
  13
 • Câu 18:
  Bill is 38 inches tall. His sister is 15 inches taller than him. How tall is 15 inches taller than him. How tall is Bill's sister?
  Answer:
  53
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 1.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 2 Xem thêm