Luyện Toán Violympic lớp 2 Phần 1

Luyện thi Violympic Toán lớp 2 có đáp án

Cuộc thi giải Toán trên mạng năm 2018 đã khởi động, các bé đã sẵn sàng cho kì thi này chưa? Tham gia làm bài test Luyện Toán Violympic lớp 2 Phần 1 của chúng tôi để cùng ôn tập, rèn luyện và bổ sung kiến thức cho cuộc thi đầy thú vị này. Chúc các bé học tốt!

Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2

Luyện Toán Violympic lớp 2 Phần 1

 • Câu 1:
  An có nhiều hơn Bình 5 viên bi. Nếu An cho Bình 8 viên bi thì bạn An có số viên bi ít hơn mấy viên bi?
  Trả lời:
  An có ít hơn .......... viên bi.
  11
 • Câu 2:
  Nam có số viên bi bằng số lớn nhất có hai chữ số. Thành có số viên bi bằng số nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi Nam có nhiều hơn Thành bao nhiêu viên bi?
  Trả lời:
  Nam có nhiều hơn Thành ......... viên bi.
  89
 • Câu 3:
  Hòa có nhiều bi hơn Bình. Nếu Hòa cho Bình 7 hòn bi thì Hòa có nhiều hơn Bình 2 hòn bi. Hỏi Hòa có nhiều hơn Bình mấy hòn bi?
  Trả lời:
  Hòa có nhiều hơn Bình .......... hòn bi.
  16
 • Câu 4:
  Hiện nay anh bạn An 23 tuổi, bạn An 8 tuổi. Tính tổng số tuổi của bạn An và anh bạn An khi tuổi của bạn An bằng tuổi anh bạn An hiện nay?
  Trả lời:
  Tuổi của bạn An là: ........... tuổi
  61
 • Câu 5:
  Hiện nay mẹ bạn Bình 25 tuổi, bà bạn Bình 53 tuổi và bạn Bình 7 tuổi. Tính tổng số tuổi của cả ba người trước đây 3 năm?
  Trả lời:
  Tổng số tuổi của cả 3 người trước đây 3 năm là: ......... tuổi.
  76
 • Câu 6:
  Hiện nay, anh bạn An 21 tuổi, bạn An 8 tuổi. Tính tổng số tuổi của bạn An và anh bạn An sau 5 năm nữa?
  Trả lời:
  Tổn số tuổi của bạn An và anh bạn An sau 5 năm nữa là: .......... tuổi.
  39
 • Câu 7:
  Hiện nay mẹ bạn Bình 32 tuổi, bà bạn Bình 64 tuổi. Tính tổng số tuổi của mẹ bạn Bình và bà bạn Bình khi tuổi của bà bạn Bình bằng tuổi của mẹ bạn Bình hiện nay?
  Trả lời:
  Tổng số tuổi của mẹ bạn Bình và bà bạn Bình khi tuổi của bà bạn Bình bằng tuổi của mẹ bạn Bình hiện nay là: ....... tuổi.
  32
 • Câu 8:
  Hiện nay mẹ 33 tuổi. Lúc mẹ 30 tuổi thì Tí 5 tuổi. Hỏi hiện nay Tí bao nhiêu tuổi?
  Trả lời:
  Hiện nay Tí ......... tuổi.
 • Câu 9:
  Nếu Ngọc cho Mai 13 cái kẹo thì số kẹo của hai bạn bằng nhau và mỗi bạn có 25 cái kẹo. Hỏi trước khi cho thì bạn Mai có bao nhiêu kẹo?
  Trả lời:
  Trước khi cho bạn Mai có ....... cái kẹo.
  12
 • Câu 10:
  Hiện nay, Mai 8 tuổi, bố Mai hơn Mai 29 tuổi. Tính tuổi bố Mai hiện nay.
  Trả lời:
  Hiện nay bố Mai ....... tuổi.
  37
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
483 45.189
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Minecraft ADMIN
  Minecraft ADMIN

  hello mọi người


  Thích Phản hồi 11:33 11/12
  Luyện thi trực tuyến Xem thêm