Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng Violympic lớp 4 vòng 2 có đáp án

Bên cạnh cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Việt, năm học 2015 - 2016 cuộc thi Violympic sẽ được mở rộng sang một lĩnh vực mới, đó là giải toán bằng tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Mời các em học sinh lớp 4 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để thử sức với hình thức thi mới này nhé! Chúc các em thi tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 - 2016

 • Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

  Trả lời:
  Các cặp bằng nhau là:
  8000 : 4 = ..........; 9000 + 30 + 4 = ........; 9000 + 2000 + 4000 = .........; 9000 + 300 + 4 = ........; 5632 + 6872 = ..........; 8724 + 7373 = ..........; 9000 - 4000 + 2000 = ........; 9000 - 3000 = .........; 9000 + 40 + 3 = .........; 9000 + 400 + 3 = ..........
  8000 : 4 = 5000 - 3000; 9000 + 30 + 4 = 9034; 9000 + 2000 + 4000 = 5000 x 3; 9000 + 300 + 4 = 9304; 5632 + 6872 = 3126 x 4; 8724 + 7373 = 6785 + 9312; 9000 - 4000 + 2000 = 9000 - (4000 - 2000); 9000 - 3000 = 4000 + 2000; 9000 + 40 + 3 = 9043; 9000 + 400 + 3 = 9403
 • Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Let reach the intellectual peak by answering the questions.
  2.1.
  Calculate: 2100 x 4 = ............
 • 2.2:
  38000; 39000; .......; 41000; 42000
  The correct number fill the blank is ...........
 • 2.3:
  Which of following numbers is the greatest?
 • 2.4:
  The perimeter of the figure below is .......... cm.
  The perimeter of the figure below is: 5cm + 4cm + 7cm + 4cm = 20cm
 • 2.5:
  Which of following is true?
 • 2.6:
  Solve:
  8 thousands = ............ tens.
  The correct number fill in the box is ...........
 • 2.7:
  What natural number is just before of 134?
 • 2.8:
  What number is 100 + 3000 + 20 + 7?
 • 2.9:

  The value of P is ...........
 • 2.10:
  Find x such that x is a natural number and 76 < x < 78
  Answer: x = ..........
 • Bài 3: Vượt chướng ngại vật
  3.1:
  Calculate: 95213 - 8756 = ..........
  86457 86 457
 • 3.2:
  982605
  The number's underlined digit is worth ..........
  2000 2 000
 • 3.3:
  Just before of 300000 is .............
  299999 299 999
 • 3.4:
  The value of expression: 3148 + 2672 : 4 is .................
  3816 3 816
 • 3.5:
  98247 < 9x134
  The value of x is .............
  9
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
119 4.822
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm