Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 7 nâng cao - Tuần 4 do VnDoc biên soạn với nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cao khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được theo từng tuần hiệu quả.

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 7 nâng cao - Tuần 4 là đề ôn tập trực tuyến có đáp án, phù hợp với học sinh khá giỏi, qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

 • Exercise 1: Look at the picture and write
  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4

  1. __________________

  2. __________________

  3. __________________

  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4

  4. __________________

  5. __________________

  6. __________________

 • 1.
  Watch TV
 • 2.
  Go swimming
 • 3.
  Listen to music
 • 4.
  Play football
 • 5.
  Play the piano
 • 6.
  Play badminton
 • Exercise 2: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 3: Give the right verb form in the bracket
 • 1. We (live) __________ in the city.
  live
 • 2. I (eat) _______ cookies for breakfast.
  eat
 • 3. My mother (teach) _______ me new things.
  teaches
 • Exercise 4: Choose the correct answer A, B , C or D
 • 1. What d _ _ is it today? - It’s Sunday.
 • 2. What is her favorite subject? - She ______ English.
 • 3. When do you have to go to school? - I go to school __________ Mondays to Saturdays.
 • 4. Do you go swimming today? - No, I _______.
 • 5. The children like going to the park with their friends at ___________.
 • Exercise 5: Make meaningful sentences
 • 1. What/ you/ nationality?
  What is your nationality?
 • 2. What/ she/ usually/ have/ Mondays?
  What does she usually have on Mondays?
 • 3. My birthday/ first/ January.
  My birthday is on the first of January.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 320
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm