Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 6 Tiết 2 Online

Trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 6

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 6 Tiết 2 gồm các câu hỏi Địa lý lớp 11 có đáp án, giúp học sinh lớp 11 dễ dàng nắm bắt nội dung bài học, ôn luyện chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì 1 lớp 11 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 6 tiết 2 có đáp án được VnDoc biên soạn theo chương trình học SGK môn Địa lí lớp 11, giúp học sinh lớp 11 nắm bắt được nội dung trọng tâm của bài "Hợp chủng quốc Hoa Kỳ" thông qua bài trắc nghiệm môn Địa 11, đồng thời đánh giá trực tiếp kết quả học của bản thân.

 • Câu 1: Vùng trung tâm Hoa Kì, các đồng cỏ rộng lớn có ở phía:
 • Câu 2: Đồng bằng trung tâm của Hoa Kì có đặc điểm:
 • Câu 3: Vùng phía Đông Hoa Kì gồm:
 • Câu 4. Phát biểu nào sau dây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?
 • Câu 5. Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là
 • Câu 6. Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng
 • Câu 7. Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?
 • Câu 8. Các ngành sản xuất chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là
 • Câu 9. Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp:
 • Câu 10. Ý nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?
 • Câu 11. Ý nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì?
 • Câu 12. Hoa Kì không phải là nước xuất khẩu nhiều
 • Câu 13. Ý nào sau đây không đúng khi nới về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay?
  Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch: giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông và tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp trong giá trị sản lượng toàn ngành nông nghiệp
 • Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 14 đến 16:

  Cho bảng số liệu: GDP của thế giới, Hoa Kì và một số châu lục khác năm 2014 (Đơn vị: USD)

  Câu 14. Năm 2014, GDP của Hoa Kì chiếm

 • Câu 15. Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng
 • Câu 16. Năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng
 • Câu 17. Ý nào sau đây không đúng về thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế của Hoa Kì?
 • Câu 18. Ý nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?
 • Câu 19. Ý nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 7.415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 11 Xem thêm